1 Mart 2014 Cumartesi

Tüm Şişli Belediye Başkan Adayları’na Çağrımız...

Haberiniz vardır belki ama biz tekrar hatırlatalım... Bu topraklarda Gezi direnişi yaşandı ve bazı muktedirler artık dillendirmek istemese de artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İstanbul’un dört bir yanından; kentin tarihi ve doğal alanlarının yağmalanmasının simgesi olarak gördükleri Taksim Projesi’ne karşı, alanları dolduran insanlar burada edindikleri deneyimlerle yaşadıkları bölgelere döndü ve forumlarda bir araya geldiler, gelmeye devam ediyorlar. Bizler de Şişli ilçesindeki forumlarda inatla ve umutla yanyana duran, birlikte mücadele eden insanlar olarak şehrimize, ilçemize ve mahallelerimize sahip çıkıyoruz.

Bu ülkede yaşayan insanlara rağmen karar alamayacağını mevcut siyasal iktidar gibi, Şişli’yi yönetmeye aday olan sizlerin de farkında olmanız gerekiyor. Bu işe yeni giriştiniz ve aylardır pek çok mecrada dillendirdiğimiz taleplerimizin farkında mısınız bilmiyoruz ama seçilmeniz halinde bu taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, Şişli halkına, onların talep ve ihtiyaçlarına rağmen Şişli’yi yönetemeyeceğinizi göreceksiniz.
Bu yüzden Şişli Belediye başkanlığına aday olan sizleri, şimdiden doğrudan demokrasiye dayalı bir yerel yönetim arzumuzun yansıması olan taleplerimizle ilgili ne düşündüğünüzü açıklamaya çağırıyoruz.

Taleplerimiz şunlardır:

- Tamamen beton yığınına dönüşmüş olan Şişli’de rahatlıkla ulaşabileceğimiz mesafede ve yeterli genişlikte park yapılmalıdır.
- Çocukların güvenilerek bırakılabileceği ücretsiz ve nitelikli kreşler açılmalıdır.
- Şişli Belediyesi’nin aldığı kararların ve bütçesinin şeffaf ve denetlenebilir olması, kentsel dönüşüm adı altında yapılacak uygulamalar başta olmak üzere ilçemizi ilgilendiren her tür kararda Şişli halkına bilgi verilmesi ve alınacak kararlarla ilgili halkın fikrinin alınacağı mekanizmaların oluşturulması sağlanmalıdır.
- Bölgemizde ve ülkemizde gittikçe azalan doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz tüketilmemeli, korunmalıdır. Suyumuz, bitkisel ve vahşi hayatımız, doğal güzelliklerimiz, madenlerimiz, tarihi kalıntılarımız, yerel el sanatlarımız ve zanaatlarımız yani kısaca maddi ve manevi tüm kültür mirasımız sonsuz kaynaklar değildir; gelecek nesillere aittir. Bunlar korunmalı ve sürdürülebilir bir model ile işletilmelidir.
- Katı atıkların ve atık yağların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda daha fazla çalışma yapılmalı, sürmekte olan çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. Yaşamını atık toplayarak kazanan katı atık işçileriyle irtibat kurulmalı, onlara karşı engelleyici politikalar yerine, onları destekleyici politikalar geliştirilmelidir.
- Tüm kaynakların kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket edilmesini istiyoruz. Mümkün olan her yerde yenilenebilir / geri dönüşümlü enerji kullanımı uygulanmalı ve teşvik edilmelidir. Bu yöndeki proje, araştırma ve uygulamalara destek verilmelidir.
- Sokak hayvanlarını kısırlaştıma, düzenli sağlık bakımı, barınak ve aşılama çalışmaları daha etkin olarak yapılmalıdır. Hayvan gezdirme alanları arttırılmalıdır.
- Araç trafiğinden ve inşaatlardan kaynaklanan gürültü kirliliğini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
- Şişli genelinde bisikletlerin güvenli biçimde seyahat edebilmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
- İSPARK’ın insanların kapısının önüne park ettiği araçtan dahi ücret alması kabul edilebilir değildir. Şişli’deki otopark sorununu çözecek ve Şişli’de yaşayan insanlar için ücretsiz otopark imkanının sağlanmasını talep ediyoruz.
- Tüm okullara ait bahçe, açık alan, spor vb alanların okul saatleri dışında halk tarafından kullanımına izin veren yasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bunun için gerekirse düzenlemelerin yapılmasını, okul saatleri dışında bu alanların bölge sakinleri tarafından kullanımı için imkân sağlanmasını talep ediyoruz.
- Çalışma ve yaşama alanlarının birbirine yakın olduğu kentler hedefiyle Şişli’de var olan işyerlerinde kadınların öncelikli istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
- Kadın dostu bir kent için cinsiyet eşitlikçi bir bütçe ile planlanmalı, bütçenin tüm aşamaları şeffaf ve katılımcı olmalı, paydaş analizi tüm başlıklarda ve tüm Şişli’lilere ulaşılarak yapılmalı, kentin gerçek ihtiyaçları gözetilmeli ve yeni rantlar yaratmamalıdır.
- Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi’nin bulunduğu yolda yapılması planlanan ancak hayata geçirilmeyen üst geçit inşaatına engellilerin ve yaşlıların kullanımı da gözetilerek bir an önce başlanmalıdır.
- İlçemizde gökdelenlerin mahallelerin afet sonrası toplanma alanlarına yapılmış olması ve ilçenin genelinde nefes alacak alanın kalmamış olması herhangi bir afet durumunda karşılaşacağımız sorunun ne kadar devasa olduğunu ortaya koyuyor. Toplanma alanlarına ilişkin acilen ve kentsel düzenleme açısından hiçbir mağduriyet yaratmayacak bir plan geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Acil müdahale planı konusunda mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
- Deprem nedeniyle yıkım ve yenileme çalışmaları yapılan yerleşim yerlerindeki dayanıksız binaların yapımındaki usulsüzlükler geriye dönük araştırılmalı, depreme dayanıklı konutların yapımı süreci yurttaşların sırtına yük edilmemelidir,
- Kentsel dönüşümün yarattığı eşitsizliğe dikkat çekilmeli ve kentsel dönüşüm bahanesiyle mahallelerde rant yaratılarak, yoksul insanların yerlerinden edilmesine karşı çıkılmalıdır,
- Şişli, İstanbul'da LGBTİ nüfusun yoğun olduğu bölgelerden biridir. LGBTİ’lerin katılımıyla, onların deneyim ve ihtiyaçları doğrultusunda LGBTİ dostu yerel yönetimler oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, mahallelerinde maruz kaldıkları ayrımcılığa ve şiddete karşı acilen önlem alınmalıdır.
- Şişli, çok sayıda göçmene de ev sahipliği yapmaktadır. Mahallelerde göçmenlerin barınma, sağlık vb. hizmetlerden yararlanma, dil desteği alma ve sosyalleşme gibi gereksinimlerine cevap verebilecek dayanışma merkezleri kurulmalıdır.
- Mahallelerimizin sokaklarındaki arnavut kaldırımların özellikle çocuklu aileler ve kadınların gündelik yaşamlarında zorluk yarattığı görülmektedir. Kentlerin düzenlemesi sırasında; kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin yaşamına uygun tasarımlar uygulanmalıdır.
- Şişli’de yer alan Kadın Sığınma Evi’ne kadınların erişiminde çeşitli zorluklar olduğu bilinmektedir. Bu konudaki zorlukların aşılması için kadın örgütlerinin rehberliğinde bir Kadın Danışma Hattı oluşturulmalı, kentteki asayiş ve idari personelin kadın hakları konusunda eğitimi ve denetimi sağlanmalıdır,
- Hastalar ve yaşlılar için bakım evleri kurulmalıdır,
- Çamaşırhane ve yemek evleri kurulmalıdır,
- Ucuz ve sağlıklı gıda ürünlerine erişim imkanları sağlanmalıdır. Halk pazarı alanları çoğaltılmalıdır. Mahalle kooperatifleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
- Elektrik, su, sosyal hizmetler, doğalgaz, ulaşım, haberleşme, gibi hizmetler ücretsiz, kesintisiz, ve kaliteli sunulmalıdır.
- Park, spor ve oyun alanları çoğaltılmalıdır.
- Kent içerisinde her toplumsal kesimi gözeterek sosyal alanlar oluşturulmalıdır.
- Farklı inanç gruplarına eşit yaklaşılmalı. İbadethanelere eşit önemde kamu hizmeti sunulmalıdır.
- Yerel bütçeden kültür ve sanata kaynak ayrılmalı. İlçemizde atıl durumda bulunan kültür merkezleri, tiyatro sahneleri işler hale gelmedi. Amatör sanat grupları teşvik edilmeli, olanlar desteklenmelidir.
- Azınlıkların çokça yaşadığı Kurtuluş-Bomonti civarında milliyetçi saiklerle isimlendirilmiş olan mahalle, sokak, cadde ve okul isimleri değiştirilmeli, Ergenekon Caddesi’nin adının değiştirilerek Hrant Dink Caddesi olması bir toplumsal talebin karşılanması bakımından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel hizmetler ilçenin çok kültürlü yapısı gözetilerek çok dilli olarak sunulmalıdır.

Şişli İlçesi Forumları
Maçka Forumu, Şişli Merkez Mahallesi Forumu, Tatavla Dayanışması 

1 yorum:

  1. Yeni Modeller travesti şişli modeller sayfamızda ziyaretçilerini bekliyor. Spesifik travestiler
    konu başlıkları ve ilginizi cezbedecek güncel travesti makaleleri .. ayrıca yeni yayına girecek olan şişli elit sitemizde tüm 4transgenders
    travestileri ile irtibatınızı sağlayabilirsiniz.

    YanıtlaSil