30 Kasım 2013 Cumartesi

29 Kasım 2013 Cuma / Forum Notları

 • Geçen çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlik üzerine konuşuldu.

 • Önümüzdeki hafta Berkin'in ailesini hastanede ziyaret nöbetlerini organize ettik.

 • Van'daki depremzedelere gönderilecek eşyaların yarın olacak teslimini organize ettik.

 • Eğitim dayanışması toplantısının aktarımı yapıldı.

 • Şişli Merkez Forumu ile birlikte götürülen Meslek Lisesi çalışması değerlendirildi.

 • 11 Aralık Çarşamba İnsan Hakları ile ilgili bir etkinlik yapalım önerisi geldi. Facebook yazışma grubundan da bu konuda önerisi olanların katkıda bulunmasının güzel olacağı söylendi. Şimdiden hazırlıklarını yapıp kafa yorarsak son dakikada sıkışıklık yaşamayız. Böyle yapalım dendi. Bununla ilgili gelen öneriler:

  • Forum bileşenlerinin sunumu yapması
  • Forum bileşenlerinin konunun farklı altbaşlıklarda sorumluluk alarak, hazırlık yaparak farklı altbaşlıkları farklı bileşenlerin sunması. Ne tür ihlaller oluyor? Mesela Ermenilerin, Alevilerin yaşadıkları ihlaller araştırılıp sunulabilir. Bir Alevi’nin Alevilerin yaşadıklarını anlatması olabilir. Veya, özellikle Alevi olmayan birinin Alevilerin yaşadıklarını araştırıp sunması olabilir. Böyle olursa anlatanın nasıl bir dil kullandığı, nasıl bir yerden anlattığını görmek, üzerinde düşünüp konuşmak da olabilir.
  • Bu alanda uzman olan biri anlatabilir. İHD’den biri konuşmacı olarak çağırılabilir.
  • Haksızlığa uğrayan insanlar kendi yaşadıklarını birinci ağızdan aktarabilir.
  • İnsan hakkı ihlalleri nasıl azalır, veya azaltılabilir? Hak ihlallerinin azaldığı örnekler konuşulabilir. Böylece güzel gelişmeleri de içeren, umut içeren bir etkinlik olur. Nasıl azalabilir? İhlaller deşifre edilerek azalabilir. İhlale uğrayanların, ihlale uğrayan başka insanların yaşadıkları konusunda bilinçlenmesiyle olabilir. Mesela Bir Kürt’ün bir kadının yaşadığı ihlaller konusunda farkındalığının artması
  • F tipi hapishanelerde yaşananlar anlatılabilir.


 • Önceden forumda konuşup unuttuk: 10 Aralık - 9 Ocak arası Hrant’ın isminin şu an Ergenekon adıyla bilinen caddeye verilmesi için çalışma yürütelim denmişti geçmiş forumlarda. Bununla ilgili önceki forumlarda daha önce bu konuda çalışmış gruptan birilerinden o çalışmaların özetini dinlememiz önerisi gelmişti. Bunu yapmadık. Forumdan kimsenin bu gruptan tanıdığı yok gibi. Ama istenirse ulaşılabilir dendi.
 • Hrant Dink cinayetiyle ilgili 3 Aralık’ta görülecek davaya gidebiliriz dendi.
 • 4 Aralık Çarşamba günü Ekümenopolis filmini izeyip ardından film ve kent üzerine söyleşme kararı aldık. Etkinliğin adı için ‘Ekümenopolis filmini izleyip söyleşiyoruz’ önerisi geldi. Ancak haftasonu facebook yazışmalarında da isteyenlerin başka önerilerini yazmaları istendi. Pazartesi bu gelen öneriler üzerinden başlık seçebiliriz dendi.
 • Emekliler Dinlenme Evi’nde forum yaptığımızda oradan 11:30da çıkmamız oranın çalışanları tarafından bekleniyor. Bu nedenle saate özen göstermemiz, 8:30’da foruma gelmemiz kibarca rica edildi.

26 Kasım 2013 Salı

25 Kasım 2013 Pazartesi / Forum Notları

·    Cuma gününe kadar çevremizden eşya toplayıp Van’a göndermek üzere karar almıştık. Daha önceden toplamış olduğumuz paranın üzerine ekleyerek alışverişe de gidilmişti, onun bilgisi aktarıldı. Tüm eşyalar Cumartesi günü Forumlararası Koordinasyon’a iletilecek.
·    Belediye’den yer tahsisi konusunda bilgi verildi. Görüşmeler sonucu Baruthane Caddesi’ndeki Emekliler evi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 20:30- 23:30 arasında Forum’a ayrıldı.
·    Pazar günü Şişli Forumları olarak bir sunumla katıldığımız, TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu hakkında gide arkadaşlar aktarım yaptı.
·    Beltaş işçilerinin durumu hakkında aktarım yapıldı.
·    Disk’teki açlık grevi hakkında aktarım yapıldı.
·    Cuma günü içinde kalıcı bir yer bulunması gerektiği üzerine konuşuldu.
·    Forum çağrısı için daha önce hazırlanan pankartların artık asılması, kısa filmler hazırlanması, hatta “Nasıl bir kent istiyoruz” metnindeki maddeleri afiş olarak Kurtuluş Caddesi’ne asma önerileri getirildi. Ama bunun için de önce Cuma günü için yerin kesinleşmesi gerek. 1 hafta içinde araştırılıp, bulunacak.
·    Forumun yapılacağı yer hakkında forumun önerisi/bilgisi olmadan çağrı yapılmaması gerektiği üzerine konuşuldu. Ortak karar olmadan çağrı yapılmayacak.
·    Yapılacak tüm bilgilendirmelerin ilk 15 dakikada özet olarak yapılması, eğer gerekiyorsa metinleri gruba  vs atılması, forum saatlerinin daha işlevsel kullanabilme imkanı sağlayacağından bir süre bu şekilde devam edilecek. Bilgilendirmelerin uzaması durumunda moderatör toparlama uyarısı yapabilecek.
·    Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin yıkılma durumuna ilişkin bilgiler aktarıldı. Çarşamba günü saat 10:30’da Balmumcu’daki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılarak itiraz dilekçeleri verilecek.
·    Bütçenin azaldığı, biraz destek ihtiyacı olduğu söylendi.
·    Bir dayanışma gecesi önerildi. Böylece bütçeye katkı sağlanabileceği, hemde mahalle ile ilişkiye geçilebileceği söylendi.
·    Muhtarlık çalışması hakkında biraz konuşuldu. Çalışmanın şu anda “nasıl bir mahalle, nasıl bir kent istiyoruz” tartışmaları üzerinden sürdüğü söylendi.
·    Forumlararası Koordinasyon toplantısının bilgileri aktarıldı.

24 Kasım 2013 Pazar

Şişli Forumlarının TMMOB 3. İstanbul Kent Sempozyumu Bildirisi / 24 Kasım 2013

Değerli Katılımcılar;

Forumlar, Gezi Parkı’nın yıkılmak istenmesiyle başlayan ve ülkenin her yanına yayılan mücadele dalgasının en önemli kazanımlarından biri oldu. İstanbul’un dört bir yanından; kentin tarihi ve doğal   alanlarının yağmalanmasının simgesi olarak gördükleri Taksim Projesi’ne karşı, alanları dolduran insanlar burada edindikleri deneyimlerle yaşadıkları bölgelere döndü ve forumlarda bir araya geldiler. Büyük bir çoğunluğu, seçimden seçime önlerine konulan partilere oy vermek dışında kendilerini siyasetin ve karar alma sürecinin dışında tutan temsili demokrasiye karşı; Gezi ile açığa çıkan tepki sonrası, forumlar yoluyla alternatifinin yaratılmasına dönüştü. Yani “Biz çoğunluğun oyunu aldık. Herkes bizim aldığımız karara tabi olmak zorundadır.” diyen söyleme karşı “Artık bize rağmen ve bize sormadan istediğinizi yapamazsınız. Bizler kendi kararlarımızı hep beraber yatay biçimde alabiliriz.” Cevabı pratikte verildi. Temsili demokrasiye karşı doğrudan ve katılımcı demokrasinin nüveleri forumlarla hayat bulmaya başladı.

Bunun doğal sonucu olarak bizler Şişli’de yaşayan insanlar  “hepimizi ilgilendiren konularda hepimizin fikri alınmalıdır, halkın karar alma süreçlerine katılacağı mekanizmalar oluşturulmalıdır.” fikrini yaşam alanlarımıza dair tüm tahayyüllerimizin gerçekleşebilmesinin koşulu olarak ön plana çıkartıyoruz. Diyoruz ki; genel anlamda şeffaf, halkın her süreçte katılımına açık, politikaların rant kaygısıyla ve azınlığın çıkarlarına göre değil toplumun genelinin ihtiyaçlarına göre belirlendiği, emekten yana, kadınların tüm karar süreçlerinde en az %50 katılımının sağlandığı, homofobik ve transfobik olmayan, dini/mezhepsel ayrımcılık içermeyen, çocukları,engellileri ve yaşlıları gözeten, doğayı koruyan, herkesin kendi dilini özel ve kamusal alanda özgürce kullanabildiği  bir toplumsal düzenle birlikte Şişli,  yerelden katılımcılığı esas alan bu ilkelerle, yerinden yönetilmelidir. Katılımcılık ve yerinden yönetim ilkeleri kentin genelinden ilçelere, mahallelere ve sokaklara kadar yayılmalıdır.

İstanbul’un tamamı şantiyeye dönerken Şişli’nin de beton yığınına çevrilmiş olması meselenin adaylar ya da partilerle değil yönetim biçimi ve politik anlayışla ilgili olduğunu somut olarak göstermektedir. Şişli forumları olarak belirlediğimiz ve çeşitli mecralarda dile getirdiğimiz taleplerimiz şunlardır:

-       Tamamen beton yığınına dönüşmüş olan Şişli’de rahatlıkla ulaşabileceğimiz mesafede ve yeterli genişlikte park yapılmalıdır.
-       Çocukların güvenilerek bırakılabileceği ücretsiz ve nitelikli kreşler açılmalıdır.
-       Şişli Belediyesi’nin aldığı kararların ve bütçesinin şeffaf ve denetlenebilir olması, kentsel dönüşüm adı altında yapılacak uygulamalar başta olmak üzere ilçemizi ilgilendiren her tür kararda Şişli halkına bilgi verilmesi ve alınacak kararlarla ilgili halkın fikrinin alınacağı mekanizmaların oluşturulması sağlanmalıdır.
-       Bölgemizde ve ülkemizde gittikçe azalan doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz tüketilmemeli, korunmalıdır. Suyumuz, bitkisel ve vahşi hayatımız, doğal güzelliklerimiz, madenlerimiz, tarihi kalıntılarımız, yerel el sanatlarımız ve zanaatlarımız yani kısaca maddi ve manevi tüm kültür mirasımız sonsuz kaynaklar değildir; gelecek nesillere aittir. Bunlar  korunmalı ve sürdürülebilir bir model ile işletilmelidir.
-       Katı atıkların ve atık yağların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda daha fazla çalışma yapılmalı, sürmekte olan çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. Yaşamını atık toplayarak kazanan katı atık işçileriyle irtibat kurulmalı, onlara karşı engelleyici politikalar yerine, onları destekleyici politikalar geliştirilmelidir.
-       Tüm kaynakların kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket edilmesini istiyoruz. Mümkün olan her yerde yenilenebilir / geri dönüşümlü enerji kullanımı uygulanmalı ve teşvik edilmelidir. Bu yöndeki proje, araştırma ve uygulamalara destek verilmelidir.
-       Sokak hayvanlarını kısırlaştıma, düzenli sağlık bakımı, barınak ve aşılama çalışmaları daha etkin olarak yapılmalıdır. Hayvan gezdirme alanları arttırılmalıdır.
-       Araç trafiğinden ve inşaatlardan kaynaklanan gürültü kirliliğini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
-       Şişli genelinde bisikletlerin güvenli biçimde seyahat edebilmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
-       İSPARK’ın insanların kapısının önüne park ettiği araçtan dahi ücret alması kabul edilebilir değildir. Şişli’deki otopark sorununu çözecek ve Şişli’de yaşayan insanlar için ücretsiz otopark imkanının sağlanmasını talep ediyoruz.
-       Tüm okullara ait bahçe, açık alan, spor vb alanların okul saatleri dışında halk tarafından kullanımına izin veren yasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bunun için gerekirse düzenlemelerin yapılmasını, okul saatleri dışında bu alanların bölge sakinleri tarafından kullanımı için imkân sağlanmasını talep ediyoruz.
-       Çalışma ve yaşama alanlarının birbirine yakın olduğu kentler hedefiyle Şişli’de var olan işyerlerinde kadınların öncelikli istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
-       Kadın dostu bir kent için cinsiyet eşitlikçi bir bütçe ile planlanmalı, bütçenin tüm aşamaları şeffaf ve katılımcı olmalı, paydaş analizi tüm başlıklarda ve tüm Şişli’lilere ulaşılarak yapılmalı, kentin gerçek ihtiyaçları gözetilmeli ve yeni rantlar yaratmamalıdır.
-       Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi’nin bulunduğu yolda yapılması planlanan ancak hayata geçirilmeyen üst geçit inşaatına engellilerin ve yaşlıların kullanımı da gözetilerek bir an önce başlanmalıdır.
-       İlçemizde gökdelenlerin mahallelerin afet sonrası toplanma alanlarına yapılmış olması ve ilçenin genelinde nefes alacak alanın kalmamış olması herhangi bir afet durumunda karşılaşacağımız sorunun ne kadar devasa olduğunu ortaya koyuyor. Toplanma alanlarına ilişkin acilen ve kentsel düzenleme açısından hiçbir mağduriyet yaratmayacak bir plan geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Acil müdahale planı konusunda mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
-       Deprem nedeniyle yıkım ve yenileme çalışmaları yapılan yerleşim yerlerindeki dayanıksız binaların yapımındaki usulsüzlükler geriye dönük araştırılmalı, depreme dayanıklı konutların yapımı süreci yurttaşların sırtına yük edilmemelidir,
-       Kentsel dönüşümün yarattığı eşitsizliğe dikkat çekilmeli ve kentsel dönüşüm bahanesiyle mahallelerde rant yaratılarak, yoksul insanların yerlerinden edilmesine karşı çıkılmalıdır,
-       Şişli, İstanbul'da LGBTİ nüfusun yoğun olduğu bölgelerden biridir. LGBTİ’lerin katılımıyla, onların deneyim ve ihtiyaçları doğrultusunda LGBTİ dostu yerel yönetimler oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, mahallelerinde maruz kaldıkları ayrımcılığa ve şiddete karşı acilen önlem alınmalıdır.
-       Şişli, çok sayıda göçmene de ev sahipliği yapmaktadır. Mahallelerde göçmenlerin  barınma, sağlık vb. hizmetlerden yararlanma, dil desteği alma ve sosyalleşme gibi gereksinimlerine cevap verebilecek dayanışma merkezleri kurulmalıdır.
-       Mahallelerimizin sokaklarındaki arnavut kaldırımların özellikle çocuklu aileler ve kadınların gündelik yaşamlarında zorluk yarattığı görülmektedir. Kentlerin düzenlemesi sırasında; kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin yaşamına uygun tasarımlar uygulanmalıdır.
-       Şişli’de yer alan Kadın Sığınma Evi’ne kadınların erişiminde çeşitli zorluklar olduğu bilinmektedir. Bu konudaki zorlukların aşılması için kadın örgütlerinin rehberliğinde bir Kadın Danışma Hattı oluşturulmalı, kentteki asayiş ve idari personelin kadın hakları konusunda eğitimi ve denetimi sağlanmalıdır,
-       Hastalar ve yaşlılar için bakım evleri kurulmalıdır,
-       Çamaşırhane ve yemek evleri kurulmalıdır,
-       Ucuz ve sağlıklı gıda ürünlerine erişim imkanları sağlanmalıdır. Halk pazarı alanları çoğaltılmalıdır. Mahalle kooperatifleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
-       Elektrik, su, sosyal hizmetler, doğalgaz, ulaşım, haberleşme, gibi hizmetler ücretsiz, kesintisiz, ve kaliteli sunulmalıdır.
-       Park, spor ve oyun alanları çoğaltılmalıdır.
-       Kent içerisinde her toplumsal kesimi gözeterek sosyal alanlar oluşturulmalıdır.
-       Farklı inanç gruplarına eşit yaklaşılmalı. İbadethanelere eşit önemde kamu hizmeti sunulmalıdır.
-       Yerel bütçeden kültür ve sanata kaynak ayrılmalı. İlçemizde atıl durumda bulunan kültür merkezleri, tiyatro sahneleri işler hale gelmedi. Amatör sanat grupları teşvik edilmeli, olanlar desteklenmelidir.
-       Azınlıkların çokça yaşadığı Kurtuluş-Bomonti civarında milliyetçi saiklerle isimlendirilmiş olan mahalle, sokak, cadde ve okul isimleri değiştirilmeli,  Ergenekon Caddesi’nin adının değiştirilerek Hrant Dink Caddesi olması bir toplumsal talebin karşılanması bakımından gerçekleştirilmelidir.
-       Yerel hizmetler ilçenin çok kültürlü yapısı gözetilerek çok dilli olarak sunulmalıdır.

Bugün bu sempozyumun örgütleyicilerinin “Yaşanabilir Bir İstanbul” olarak tariflediği mücadele, kente ilişkin kararların sermayenin çıkarlarına göre belirlendiği bu düzenin devam mı edeceği yoksa toplumun genelinin genel ve özgün ihtiyaçlarına göre politikaların gerçekleştirilebileceği yeni bir toplumsal düzen mi kurulacağı ile ilgilidir. Bizler kendi taleplerimizi belirler ve bunlarla ilgili mücadele ederken onlar da kenti sermayeye peşkeş çekmeye devam ediyorlar. Çağlayan’da bulunan yaklaşık 6.000 öğrencinin eğitim gördüğü Motor Meslek Lisesi’nin de içinde yer aldığı 66 bin metrekarelik alan ranta açılması bunun bizim gündemimize giren yeni örneği. Daha önce Meslek Lisesi Alanı olan alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Kasım’da askıya çıkan planla Özel Proje Alanı olarak belirlendi. Yani burada büyük ihtimalle yeni bir gökdelen veya AVM yapılacak.

Yaşadığımız bölgelerin özellik ve ihtiyaçlarına göre bizzat o bölgelerde yaşayanlar tarafından belirlediğimiz talepler hepimizin ortak talepleri, başka bir Şişli, başka bir kent, başka bir dünya arzumuzun ürünüdür. Bu noktada gezi direnişinin ve devamında yapılan her eylemin yoğun bir polis şiddetiyle bastırılmak istenmesini vurgulamak gerekiyor. Okmeydanı’nda, Çağlayan’da, Küçük Armutlu’da, Gazi Mahallesi’nde, Gülsuyu’nda, Bir Mayıs Mahallesi’nde ve burada saymadığımız pek çok yerde devlet eliyle organize edilen şiddete karşı ortak tavır göstermek ve bu mücadelelerde hayatını kaybeden, sakatlanan ve tutuklanan insanları sahiplenmemiz de büyük önem taşıyor. Gezi Parkı’nın yıkımına karşı birlikte mücadele edip kazandık. İstanbul’un dört bir yanında yaşayan insanların kendi yaşam alanlarına ilişkin talepleri için de birlikte mücadele etmekten başka şansımız bulunmamaktadır. Eğer bu kentin sakini değil sahibiysek, kentin her alanını sermayeye peşkeş çeken anlayışa ancak hep birlikte dur diyebilir, yaşanabilir bir İstanbul’u hep birlikte yaratabiliriz.

Şişli İlçesi Forumları
Maçka Forumu, Şişli Merkez Mahallesi Forumu, Tatavla Dayanışması

23 Kasım 2013 Cumartesi

22 Kasım 2013 Cuma / Forum Notları


 • Pazartesi günü saat 20:00’de ilgili herkesin katılımına açık (mezunlar derneği, eğitim sendikaları, Merkez Forum vs.) Şişli Meslek Lisesi toplantısı var. 
 • Çarşamba (27 Kasım) etkinliğimizin konusunun ‘Kadına Yönelik Şiddet’ olmasına karar verildi. Mor Çatı’dan potansiyel konuşmacılarla temasa geçilecek. Sunanlarla başlık formule edilecek. Bir kadın oyunu sahnelenmesi planımız da var.
 • Yarın saat 14:00’de Şişli Belediyesi ile görüşülecek yer konusunda. Bir şekilde yarın olmazsa Pazartesi görüşülecek.

Forumda ifade edilenler:


 • Eylemlerde Taksim Dayanışmasının dört talebini öncelik yapalım. Diğer konular önüne geçmesin. Mesela valiler ve emniyet müdürlerinin görevden alınması talebi.
 • Diğer konular da önemli. Örneğin kuzey ormanları. Hepsi birbirine bağlı.
 • Bazen de nasıl sonuç alacağımızı bilmiyor olduğumuzdan da üzerinde çalışmıyor olabiliriz bazı hedeflerin.
 • Gezi’yle sınırlı olmayan bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Gezi’de farklı farklı gruplar bir araya geldi. Tanıştı. Gezi bunu yapabilmemize kapı açtı. Katılımcı yurttaş olma bilinci önemli, yerelleşme önemli, iyi. Forumlar sivil, eşit haklı, doğrudan katılım olan yerler. Meslek Lisesi ile ilgili yürütülen çalışma bu yaklaşımla sürüyor.  6-7 Eylül eylem/etkinliklerimizi de bu yaklaşımla gerçekleştirdik. Kuzey ormanları Gezi’nin farklı bir versiyonu. Parça parça çeşitli çalışmalar, etkinlikler, eylemler var. Grevler gibi, kuzey ormanları çalışmaları gibi. Sivil yatay ağlar, network Gezi’yle oluştu. Bu iyi bir şey.
 • Çok etkinlik olunca enerjimiz kalmıyor. Bazen forumda aynı şeyleri yapıyor, konuşuyor olmak sıkıyor. Duyurular çok zaman alıyor.
 • Taksim Dayanışması Berkin Elvan eylemi için karar aldı. Ama katılım sınırlıydı. Çok etkinlik var. Merkezileşen eylem biçimi yok.
 • Özellikle Tatavla olarak bir şey yaparsak burayı aktif hale getirir.
 • 4 talebi Tatavla’da yeniden dillendirelim.
 • Forumlar Berkin eyleminin çalışmasını yapmadı. Yapsak daha çok kişi gelirdi.
 • Berkin için çalışma yapsaydık diğer eylemler kadar rahat yapamayacaktık.
 • Polis görevini yapıyor. Su, gaz sıkıyor. Gözaltına alıyor. Bizim görevimiz de yürümek. Biz de görevimizi yapalım.
 • Gezi eylemlerinde hayatımızı direnişe endekslemiştik. O günler bitti. Günlük hayatımıza döndük. Aynı katılımı, hassasiyeti beklemek doğru değil. O eylem iz bıraktıysa 6 ay, veya 6 yıl sonra ortaya çıkabilir. Sabırla, herkese yetişemeyeceğimizin farkında olarak devam edelim. Moralimizi bozmadan, yaptığımız şeyleri iyi yapmaya çalışarak, yapamadığımızda kahrolmadan ilerleyelim.
 • ‘Neden Berkin eylemine katılım az oldu?’, ‘Ne yapabiliriz?’ bunu konuşalım.
 • Forumun işleyişinde bağlayıcılık yok. İnsanlar geliyor. Bir çalışmayla ilgili tartışma açıp, yapılmasını savunup, sonra tam yapıldığı toplantıya gelmeyebiliyor.
 • Tanıdıklarımızı foruma davet edip foruma katılımı artırabiliriz. Facebookta Tatavla grubunu takip eden 800 kişiye görecekleri şekilde eylem/etkinlik duyurularını mesaj olarak gönderebiliriz.
 • Pazar günü TMMOB Kent Sempozyumunda yapacağımız sunuma Şişli Merkez Forumundan gidenler olacak. Bizden gidip sunum yapacak olanlar netleşmedi.
 • Çarşamba etkinliği için bildiri dağıtılsın.

22 Kasım 2013 Cuma

bu kenti kadınlı erkekli yaşamak mümkün!

 "bu kenti kadınlı erkekli yaşamak mümkün söyleşimizden..."

Söyleşi esnasına attığımız tweet'ler:

Arş. Gör. Özgün Akduran'la kenti kadınlı erkekli yönetmek mümkün konulu söyleşimiz başladı.

Belediyelerin Cinsiyet Eşitlikçi Politikalarını Türkiye ve Dünya Örnekleri üzerinden konuşuyoruz.Bağlar,Nilüfer ve Sur belediyelerden örnekler var.

Keşke imar izni için apartmanların giriş katında kreş,mahalle mutfağı vb. kadınların yaşamını kolaylastiracak yapılar zorunlu olsa :)

Yerel ya da merkezi bütçeler Toplumsal Cinsiyete duyarlı ve katılımcı olmalı. @sislibelediyesi @M_Sarigul

4 yıllık stratejik planlama için yapılan paydaş analizi tüm başlıklarda ve tüm kentliye ulaşarak yapılmalı! @sislibelediyesi @M_Sarigul

@ozgunakduran 'a söyleşi için teşekkür ederiz... Bu kenti kadınlı erkekli yönetmek mümkün!


20 Kasım 2013 Çarşamba

20 Kasım 2013 Çarşamba /Forum Notları

ACİL GÜNDEMLER

Van depremiyle ilgili çalışmaya katılalım dendi. Bir arkadaşımızın Vandaki bir arkadaşının bağlantısı ve konuyla ilgili bilgisi olması nedeniyle, yardımlar forumun ve forumun birinci elden tanıdıklarının duyurusu ve çabasıyla toplanacak. Kazova 50 kazak gönderecekmiş. Önümüzdeki Cuma malzeme toplamak için son tarih (29 Kasım). Elimizdeki parayla sıcak tutacak içlik çorap gibi şeyler alalım dedik. Van'da yardım göndermek isteyenler yardımlarını foruma getirsin.
Berkin Elvan için Yeniköy forumunun sürdürdüğü nöbete destek ya da Tatavla Forumunun ayrıca bir haftalık nöbet örgütleyip örgütleyemeyeceği konuşuldu.  Ayrı nöbet örgütleyebilecek gibi bir sonuç çıkmadı. Nöbete giderim diyenler oldu.
Kentsel Dönüşümle ilgili 22 Aralık’ta düzenlenecek mitingde imzamızın olduğu ortaya çıktı. Mitingin hazırlık toplantısına katılmak için karar Cuma günü belirlenecek.
Eğitim Dayanışmasının üniversitelerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Ankara’da düzenlenecek mitinge çağrı yapılmış. Katılmak isteyenler otobüsler için kayıt yaptırabilirmiş.

ETKİNLİK

Yerel yönetimlerin hayatımıza nerede dahil olduğunu, zabıta, temizlik, çöp, vergi vs konularında hayatımızda yeri olan yerel yönetimlerin herkesin hayatını eşit şekilde etkilemediğini belirten Özgün Akduran, homojen olmayan kent yaşayanlarının homojen muamele görmesinin eşitsiz olan ezilen dezavantajı olan grupların yaşamlarını zorlaştırdığını belirtti. Konuyla ilgili Türkiye’den ve dünyadan belediyecilik örnekleri verdi. Cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesiyle ilgili yerel yönetimler düzeyinde farkındalık yaratmanın önemli olduğu belirtildi. Yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğinin bütçeyi yarı yarıya bölerek yapılamayacağını, hedefin, faaliyetlerin belirlenmesinin doğru planlamanın yapılmasının önemli olduğunu ekledi. Kenti tasarlamaya katılım sürecinin nasıl olabileceğine dair sorulan soruya; muhtarlıkların, mahalleliyle yapılan anket ve farklı yüzyüze görşme yöntemlerinin kullanılarak vatandaşın öncelikli hizmet alanlarının belirlenmesinin önemli olduğu, listelenen bu hizmet alanlarının içerisinden önceliklerin belirlenmesinde pozitif ayrımcılığın işletilmesi gerektiği, bakım evleri ya da eve gündüz bakım hizmeti alınabilmesinin yollarının aranmasının herkes için öncelikli gündem maddelerinden biri olabileceği, kentin gündemini kendi gündemin yapabilmenin çok da imkânsız olmadığı örneklerle konuşuldu. Özetle ihtiyacın farkındalığının da önemli olduğu çözüme bu farkındalığın ardından adım atmanın mümkün olabileceği konuşuldu.

ŞİŞLİ MOTOR MESLEK LİSESİ'NİN YIKIMI

Şişli Endüstri Meslek Lisesi ile ilgili hukuki son durum aktarıldı. Bu Cuma gününe kadar itiraz dilekçelerini vermek için süremiz var. dilekçelerin 30 kasıma kadar ellerinde olacak şekilde gönderilmesi gerekiyor çünkü. Okulla ilgili oluşmuş bir inisiyatif var. Okulumu Yıktırmam İnisiyatifi. Bu inisiyaitifle bağlantı kurulmalı dendi. Bulgar Vakfı’yla belediye – Taş Yapı arasında imzalanacak olan protokolün günü de Cuma olduğundan. Vakfa protokolü imzalamamalarıyla ilgili baskı oluşturulabilir mi diye konuşuldu. Vakıfla temas ne durumda sorusunun cevabı muğlak. Taşyapı ve belediyenin kurduğu rant tezgahına imar  planı uydurulmuş, vakıf da para verilerek ikna edilme yoluna itiraz etmemiş, dolayısıyla bizim burada tartışacağımız asıl konu bu durumda ne yapmamız gerektiği diyen katılımcılar oldu. Bunun üzerinden arazinin İstanbul’un göbeğinde olması hasebiyle önemi, kamu yararı açısından konuya yaklaşmak gerektiği (bizim için arsa mülkiyetinin kimde olduğunun önemi yok, önemli olan burada bizim yaşam alanlarımızla ilgili kararların kamu yararı düşünmeden ve tamamen rant alanı olarak görülerek alınmış olması) okulun savunulması gerektiği, bu meselenin içinde vakıf mallarının iadesinden tutun da kentin yapısının değiştirilmesi gibi temel tartışma konularımızın bulunduğu, devletin kaç senedir işgal ettiği vakıf arazisinin kirasını vermesi gerektiğinin ısrarla vurgulanması gerektiği velhasıl kelam bu konunun diğer bileşenleriyle plan proje yapmaya devam edilmesi gerektiğine dair bir eğilim çıktı diyebiliriz.

TMMOB'UN SEMPOZYUMUNA SUNULACAK METİN

Metnin okunmasından sonra tartışmaya geçildi.
Tarlabaşından muhite taşınanlarla ilgili maddenin olduğu cümle anlaşılmıyor. Düzeltilmesi gerekir. Yanlış anlaşılma riski var.
Metinde bir caddeye Hrant Dink adını verelim denmiş, herhangi bir caddenin değil Ergenekon Caddesinin adının değişmesini istiyoruz.
Metnin içinde grupların yazıldığı bölümün genişletilmesi ya da eksik kalmış olan dini inançlar ve lgbt bireylerle ilgili bir vurguya ihtiyaç var.
Metin talepler metni gibi olmuş, biz yeneteceğimiz iddiasında olmalıyız ve dilini öyle kurmalıyız diyenler oldu. Metin sosyal demokrat olmakla eleştirildi hiç olmazsa talepkar bir dilinin olmaması konusunda dikkatli davranmak gerektiği ifade edildi.
Hizmetlerin çokdilli sunulmasıyla ilgili vurgu istendi. Mesela tabelalardan başlanarak Ermenicenin de hizmetlerde kullanılması talebinin metne eklenmesi gerektiği söylendi.
Doğal afet toplanma yerinin metinde unutulduğu, muhakkak eklenmesi gerektiği belirtildi.
Pazar yerlerinin olması gerektiği yeterince vurgulanmamış dendi.
Cinsiyetçi olmayan eşitlikçi bütçe talebimizin metne eklenmesi gerekli.
TMMOB’nin  kullandığı “Kentin sakini değil, sahibiyiz” sloganının kullanılması önerildi. Uygun görüldü.
Ucuz. Ücretsiz, kesintisiz su, elektrik, ısınma vs temel yaşamsal ihtiyaçlar talep ettiğimizi belirtelim.
İklim ve coğrafyaya uygun kentleşme istiyoruz. Gri değil rengarenk kentlerde yaşamak istiyoruz.
Metinde hiç sanatla ilgili bir şey olmaması büyük eksiklik. Amatör sanatın ve sanatçıların ve sanat topluluklarının desteklenmesi, teşvik edilmesi, faaliyetlerine bütçe ayrılması gerekli.
Cemevleriyle ilgili bir şey yok. Farklı dillerden bahsediyoruz ama farklı dinlerden bahsetmemiş durumdayız. (belediyenin görevi değildir bu şeklinde itiraz geldi)
Kadınlar, çocuklar ve gençler için sosyal alanların oluşturulması.
Şiddetsiz, güvenli, aydınlık sokaklar talebimiz unutulmamalı
Hayvanları gezdirme alanları eksik kalmış
Kadınların istihdamına ilişkin maddede gökdelenlerde vs kadınlara iş istihdamı önceliği maddesi genelleştirilerek kentte kadınların istihdamında pozitif ayrımcılık uygulanmalı şeklinde ifade edilse daha doğru olur dendi.
Kooperatiflerin teşvik edilmesinden bahsetmeliyiz

19 Kasım 2013 Salı

Çarşamba Etkinliği: Bu kenti kadınlı erkekli yaşamak mümkün!


18 Kasım 2013 Pazartesi / Forum Notları

Bu Çarşamba forumumuz 8:30’da Rebeze’de olacak. 8:30 ile 9:30 arası TMMOB Sempozyumuna gidecek olan ‘Nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz?’ konulu metin üzerinde çalışacağız. 9:30’da etkinliğimiz başlayacak. Davet ettiğimiz konuğumuz İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Özgün Akduran ile ‘kent ve kadın’konulu etkinliğimiz başlayacak.

Bilgilendirmeler yapıldı:

· BELTAŞ İşçileri yarından itibaren süresiz açlık grevine başlayacak. Grev belediye başkanı açtığı davadan vazgeçene kadar sürecek.
· Yarın Kazova’da kutlama var. 7:00-7:30 gibi Şişli Camii önünde buluşulup Kazova’ya yürünecek. Kazova’da konser ve etkinlik gerçekleştirilecek. Yarın Kazova’daki çadır kaldırılacak. Kiralanan atölyeye ek olarak bir de satış mağazası kiralanmış durumda.
· Yine yarın akşam 8:00’de TMMOB toplantı salonunda THY grevi dayanışma grubunun kıdem tazminatında yapılan değişikliklere karşı yapılacak çalışmalarla ilgili toplantısı var.

TMMOB sempozyumu için hazırlanan metinle ilgili önerilen iki değişiklik ifade edildi. Bunlar:
1. Tatavla’da siyah, göçmen ve LGBTİ nüfusun artması ile Tarlabaşı’ndaki kentsel dönüşümü ilişkilendiren cümlenin bu grupları forumun  istemediği şeklinde yanlış anlaşılabileceği söylendi. Bu cümlenin değiştirilmesi veya kaldırılması istendi.
2. Hrant’ın adının caddelerden birine değil şu an resmi adı ergenekon olan caddeye verilmesi yönünde değiştirilmesi istendi.

FKT’den bilgilendirme:
· 21 Kasım Perşembe Kartal’da Mehmet Ayvalıtaş’ın duruşması var. Adliyeye gitme çağrısına ek olarak aynı gün akşam 7:30’da Kadıköy Boğa heykelinde eylem var.
· Berkin Elvan eylemine katılımın neden az sayıda olduğunun FKT’de konuşulduğu ifade edildi. Çağlayan tarafında 200 kadar eylemci olduğu, ancak Okmeydanı tarafının daha kalabalık olduğu söylendi. Forumlara katılımın düşmesi sonucu eyleme de katılımın düştüğü yolunda bir açıklamanın FKT’de getirildiği forumla paylaşıldı.
· İstanbul kadın dayanışması yarın 7:00’de Makine Mühendisleri Odasında toplanacak. 24 Kasım Pazar 12:30’da Kadıköy’de kadın yürüyüşü var.
· Van depremzedelerine destek için toplanan malzemelerin miktarı şu ana kadar az. Daha yoğun çalışmamız, destek olmamız isteniyor. Bir de avrupa yakasında bir depo bulunma ihtiyacı var.

Forumda ifade edilenler:
· Kıdem tazminatında yapılan değişikliklerin olumsuzlukları ifade edildi.
· Eğitim Dayanışmasındaki çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verildi. Forumun dayanışma toplantılarına katılımı konuşuldu. Daha çok sayıyla katılım istendi. Cuma günkü forumda eğitim dayanışması konuşulsun dendi.
· Cuma forumda cadde isimlerini konuşalım dendi.
· Berkin Elvan eylemine daha fazla katılım olmamasıyla ilgili: birçok etkinlik ve eylem oluyor. Her birine katılım sınırlı oluyor. Böyle olunca eylem amacına ulaşamayabiliyor. Umutsuzluğa kapılabiliyoruz.
· Eğitim dayanışması çalışmalarına forum olarak kafa yoralım. Forumdan çıkanlar eğitim dayanışması ile paylaşılabilir.
· İnsanlar eyleme gitmiyorsa Taksim Dayanışması kendini sorgulasın. Değişip dönüşebilir. Nasıl ileri taşıyabiliriz? 4 talebin arkasında durarak. En az birinde kazanım elde edilmeli.
· Çok sayıda hak ihlali var. Yaşam hakkı ihlali var. İnsanlar duyarsız. Taksim Dayanışmasından çok şey bekliyoruz.
· Gezi'den önce de küçük eylemler oluyordu. Gezi eylemleri kollektif bilincimizde sıçrama yarattı. Her eylemde o günlerin 1-2 milyon katılımın beklenmesi haksızlık olur.
· Taşı delen suyun gücü değil, devamlılığıdır. Sürdürebilirsek yükselişlerin bir parçası olabiliriz.
· Taksim Dayanışmasını kendimizden farklı görmeyelim. Birçok bileşeni var.
· Sürekliliği sağlamak çok önemli bir eylemliliktir. Emek ve eğitim dayanışması gibi gruplarla bağlantılarımız sürekliliğimizi sağlayacaktır. Evet, eylemlilikte kesintiler, katılımda azalma, çoğalma olur. Bu böyledir. Eleştirel ama 'ne katkıda bulunabiliriz' noktasından tartışmalıyız.
· İçimize kapanık olmak rahatsız edici. Mahallede görünür olmak lazım.
· Kooperatif kuracaktık.

18 Kasım 2013 Pazartesi

Şişli Endüstri Meslek Lisesi AVM Yapılsın İstemiyoruz!


15 Kasım 2013 Cuma / Forum Notları

TMMOB tarafından düzenlenen sempozyuma hazırlık amacı ile Merkez Mah. Forumu toplantısına katılan arkadaşlar bilgi verdi. Çalışma devam ediyor.

Meslek Lisesinin yerine yapılmak istenen bina ile ilgili çalışmalar takip edilecek. Davayı büyük olasılıkla odalar açacak. Salı günü Merkez Mah. Forumunda konu görüşülecek. Bizden de katılım bekleniyor.
Kadıköy’de “kızlı-erkekli”  eylemi sürüyor.

16.11.2013 Cumartesi Berkin Elvan için yapılacak eyleme Şişli Camisinin orada toplanarak gideceğiz. Merkez mahellesi forumuda oraya gelecek.

Nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz tartışmasına devam edildi.
Katılımcılık ve uygulaması ile ilgili olarak “seçtiklerimize” doğrudan ulaşmak ve diğer kent inisiyatifleri ile yatay ilişki  içinde olabilmek dile getirildi. Uygulamalardan örnek verildi.
Hayvan barınağı,oyun alanı, pazar yeri,çöp ayrıştırma bilinci ve uygulanması sorunu,sokak ve kaldırımların “araç” için değil “insan” için tasarlanması gerektiği dile getirildi.
Kentsel dönüşüm konusunun birçok sorunun temelini oluşturduğu bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kişileri foruma çağırarak etkinlik yapabileceğimiz konuşuldu. Bu bağlamda “kent ve kadın” konusunda çalışan bir arkadaşımız ile temasa geçilip programı uygunsa 20.11.2013 Çarşamba günü davet edilmesine karar verildi.  Kentin kullanıcılarının erkek olması ve kent yaşamının erkek cinsiyetine göre dizayn edilmesi dillendirildi.
Kentin mimari-sosyal-sosyal-mali birçok yönü olduğu bunların geçişken olmakla birlikte ayrıştırılarak tartışılmasının tartışmada ilerleme sağlamayı kolaylaştıracağı söylendi.
Tartışmaya devam edeceğiz.

Forum toplantı yeri konuşuldu.Belediyenin  “yerimiz yok” cevabından sonra ne yapılacağı konuşuldu. Derviş Eroğlu Kültür merkezinde yer alan kafeteryada (Sun Roof Cafe)18.11.2013 Pazartesi toplantı yapılmasına ve bu toplantıda yer kullanımı konusunun değerlendirilmesine karar verildi. Toplantı başlama saatinin 20.30 olarak değiştirilmesine karar verildi.

Af Örgütü tarafından çıkartılmış olan uygulamalar ile insan hakları kitabı konusunda bilgi verildi. Bu konuda çalışma yapılması daha ayrıntılı bilgilenmeden sonra tartışılacak.

14 Kasım 2013 Perşembe

Berkin için 16 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz.


Buluşma: Saat 13.00, Şişli Camisi 

İstanbul Forumu: "HEPSİ ÖZGÜRLEŞENE DEK HEPİMİZ TUTSAĞIZ!"

Düzenleyen: İstanbul Forumlar Koordinasyonu Siyasi Tutsaklara Özgürlük Çalışma Grubu ile Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

FORUM PROGRAMI:

13:00 - AÇIŞ KONUŞMASI - İ. F. K. / SİYASİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK ÇALIŞMA GRUBU

13:15 - I. OTURUM: BİLGİLENDİRME KONUŞMALARI

1) Terör Nedir, Terörist Kimdir? Siyasi Suçun Ve Suçlunun Tanımı - TEMEL DEMİRER
2) Olağanüstü Yargılama Usulleri: Siyasi Suçlu Yargılaması - Av. KAZIM BAYRAKTAR
3) Olağanüstü Yargılamalarda Savunma Pratiği - Av. GÜRAY DAĞ
4) Siyasi Suçun İnfazı: F Tipi Tecrit Rejimi - Av. GÜLİZAR TUNCER
5) Propaganda Suçu - Av. FİKRET İLKİZ
6) Gazeteci Gözüyle Siyasi Soruşturma Ve Kovuşturmalar - İSMAİL SAYMAZ

DİNLENME ARASI

15:30 - II. OTURUM: SERBEST KÜRSÜ

YER: İSTANBUL BAROSU ORHAN ADLİ APAYDIN KONFERANS SALONU


11 Kasım 2013 Pazartesi

11 Kasım 2013 Pazartesi / Forum Notları

*12 Kasım Salı günü Kazova işçilerinin mahkemesine desteğe gidiyoruz. Saat 10.00'da Kazova İşgal Fabrikası'nda buluşacağız.10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağız.
*13 Kasım Çarşamba (etkinlik günümüz): Park Gazetesi için röportaj vereceğiz ve forumca dayanışmamızı değerlendireceğiz. Buluşma yer ve saatimiz: 21.00 Ortanca Parkı (Parkımıza geri dönüş :) )
*15 Kasım Cuma günü Pangaltı metro çıkışında el ilanı dağıtacağız. Berkin Elvan için yapılacak eyleme ve Ali İsmail ile Mehmet'in davalarına çağrı yapacağız.
*16 Kasım Cumartesi günü Berkin Elvan için saat 14.00'te Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak eyleme gidiş için Şişli Forumlarına buluşup birlikte gitme çağrısı yapacağız. (Forumlarla haberleşmemiz üzerine şekillenecek)

Nasıl bir mahalle, nasıl bir Şişli tartışmasına devam etmekteyiz.

*Tartışmanın daha önce ortaya çıkan başlıkları için Bkz. http://www.kurtulusdayanismasi.blogspot.com/2013/11/04-kasm-2013-pazartesi-forum-notlar.html
*Bu tartışmamızı sürdürmeye ilişkin ilerleyen forumlarda bir yöntem belirlemeye ihtiyacımız var.
*Ortaya çıkan başlıkları alt başlıklar halinde tartışmalıyız.
*Bu akşam ağırlıklı olarak yer isimlerinin değiştirilmesi üzerine konuşuldu.
Ergenekon Caddesi'nin Hrant Dink Caddesi yapılmasına yönelik bir girişim vardı. Bununla ilgili çalışma yürüten arkadaşlarla görüşeceğiz.
Yer isimlerinin iadesiyle ilgili olan yasa tasarısından ya da ismi iade edilen yerlerin emsal olarak gösterilmesinden bahsedildi. (Örneğin Kurtuluş caddesinin eski ismi Tatavla caddesi)
Kurtuluş'taki yer isimlerinin değiştirilmesi, bunun için bir çalışmanın örgütlenmesi konusunda hemfikiriz. Yöntem ve çalışmanın içeriğine ilişkin tartışmalara devam ediyoruz.
Bu konuda adım atma çabaları ilk olarak forumumuzla başlayacak sonra diğer kurum, parti vb.'den destek isteyeceğiz.

Bahsi geçen mahalle, cadde, sokak ve okul isimleri:
Mahalleler:
Bozkurt
Ergenekon
Caddeler:
Ergenekon
Kurtuluş
Bozkurt
Sokaklar:
Türkbeyi (Bozkurt mahallesinde)
Savaş (Feriköy mahallesinde)
Okullar:
Talat Paşa İÖO (Cumhuriyet mahallesinde)
Kurtuluş İÖO (Kurtuluş mahallesinde)

*Düzenli olarak toplanacağımız yer arayışımız devam ediyor.


9 Kasım 2013 Cumartesi

VAN'DA DEPREM SÜRÜYOR*


Van’da 2011 yılının 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde yaşanan depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti. Çoğumuzu şaşırtmasa da acı bir gerçek ile karşı karşıyayız: yaralar halen sarılmış değil.

Borçlandırılarak TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerin birçoğu ödemeler başladığında ne yapacağını bilmiyor. Kiraya ya da akrabalarının yanlarına çıkarak konteynerlerdeki gayriinsani yaşam koşullarından kurtulmuş olanlar da sürdürülebilir bir çözüm için ne yapacaklarını bilemez durumda.

Fakat öyle bir kesim var ki, artık çaresizlikleri çığlığa dönüşmüş: İki yıldır 20 metrekarelik konteynerlerde yaşamaktan başka çare bulamamış en yoksul kesim şimdi sokağa atılmak isteniyor. Van Valiliği, hala dört konteyner kentte (Anadolu, Tahirpaşa, Kayaçelebi ve Alkanat) yaşamını devam ettirmeye çalışan 150 civarında evsiz/kiracı depremzede aileyi terke zorlamak için iki ay önce elektriklerini kesti ve çamaşırhane, kreş, cami, çocuk oyun parkı gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan konteynerleri söktü. Zaten zor koşullarda idame ettirdikleri hayatları devlet politikalarıyla kabusa çevrilen depremzedeler, seslerini duyurmanın başka yolu kalmayınca, 27 Ağustos’ta açlık grevine başladı. Her geçen gün yeni depremzedelerin katılımıyla büyüyen açlık grevi, Van’dan yükselen bir çığlıktır.
Bugün elektriklerin kesilmesinin 83. ve açlık grevinin 75. günü.

Biz bu çığlığı duyduk, seslerine ses katarak cümle alemin duymasını sağlamaya karar verdik. Çünkü Gezi Direnişi her türlü haksızlığın, yolsuzluğun, talanın, adaletsizliğin karşısındadır. Çünkü Gezi Direnişi her türlü gayri insani devlet politikasının, hesap vermek yerine “Ben yaptım o kadar!” diyen  politikacının, siyasi kayırmacılığı düstur edinmiş devlet görevlilerinin karşısındadır.

Çünkü Gezi Direnişi’nin bugünkü biçimi olan Forumlar, siyaseti politikacılara terk etmemeye, haklarımızın gasp edilmesini kabul etmemeye kararlı. Karar verdik, haykırıyor ve diyoruz ki: Devlet tüm bu sorunlara çözüm bulmak zorundadır!

Vaktimiz az. İçeri alınan sobalardan zehirlenme vakaları yaşanıyor, özellikle de çocuklar bulaşıcı hastalık riski altında. Soğuk ve 2,5 aydır devam eden açlık grevi dolayısıyla konteyner kentlerden her an bir ölüm haberi gelebilir.
Evsiz/kiracı depremzedelerin iki yılın sonunda, üstelik de kış koşullarında elektriksiz bırakılması kabul edilemez.
Kesilmiş olan elektrik hiç vakit kaybedilmeden tekrar bağlanmalıdır.
Konteyner kentlerde yaşayan ailelerin sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçları derhal insani koşullara kavuşturulmalıdır.
Ardından kalıcı çözüm için adım atılmalı, depremzedelerin konut-barınma ve işsizlik sorunları hızla çözülmelidir.

Uyarıyor, haykırıyor ve diyoruz ki: Forumlar sorunlar çözülünceye kadar konunun peşinde, Van’lı depremzedelerin yanında olacaktır!

Öncelikle kış şartlarında mücadeleyi sürdüren dostlarımızın acil ihtiyaçları için bir yardım kampanyası başlatıyor ve tüm halkımızı Van’daki depremzedelerle dayanışmaya çağırıyoruz.
Ardından Van’ı ziyaret etmeyi de içeren her yöntem ile yaşanacaklar hakkında sürekli bilgi sahibi olacağımızı, edindiğimiz bilgileri her mecradan yaygınlaştırarak gelişmelerin öğrenilmesini sağlayacağımızı duyuruyoruz.

*9 Kasım 2013 tarihinde Kadıköy'de forumların yaptığı açıklamanın metnidir.

Katillerin Peşindeyiz! Ali İsmail için Eskişehir'de, Mehmet için Kartal'da Buluşuyoruz!


Berkin Elvan için Adalet İstiyoruz!


8 Kasım 2013 Cuma

08 Kasım 2013 Cuma / Forum Notları

•Yer konusundaki belirsizliğimiz sürüyor. Kapanana kadar Rebeze ve arada da LaRosa’da forum yapmaya devam edeceğiz. Belediye görüşmelerine devam… Mali Müşavirler Odası’yla da görüşme yapılacak.

•“Biz İkna Olmadık” metnindeki imzamızın ve Taksim Dayanışması sayfasındaki forum yeri bilgisinin düzeltilmesini sağlayalım.

•Yer isimlerinin değişikliğiyle ilgili bir şeyler yapalım.

•Ortak forum değerlendirmesi, 24 Kasım Kent Konferansı’na katılım. Diğer Şişli Forumlarıyla bu konuda ortak çalışma yapılabilmesi için gönüllü isimler belirledik.

•Nasıl bir kent istiyoruz tartışmasına devam edelim…

•Van depremiyle ilgili çalışma grupları oluşturuluyor, biz de kurabilir miyiz?

7 Kasım 2013 Perşembe

Şişli Ortak Forumu Notları / 6 Kasım 2013 Çarşamba

Foruma 57 kisi katıldı.

Duyurular:

12 Kasım 11:15 te Kazova'nın makineleri ile ilgili davadan dolayı adliye önünde basın açıklaması var.
16 Kasım saat 14:00 te Berkin Elvan için Çağlayan adliyesinde basın açıklaması var.


Gündem önerileri:

Şişli merkez: Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz.
24 Kasım'da TMOBB'un düzenlediği forum var orada söz alabiliriz.
Şişli Endüstri meslek lisesi alanı ile ilgili bir eylem duzenleyebiliriz.
Son gelişmeler ile ilgili yaratıcı bir eylem yaratabilir miyiz.
Tatavla : nasıl bir sisli de yasamak istiyoruz.
25 kasim Kadınlara dair atölye yapılması,eylemlilik yapılması bununla ilgili Melis ile görüşülecek.Maçka Süleyman, mahallelerimizde çok fazla ogrenci evi var ve çok fazla kızlı erkekli kaliniliyor. Bununla ilgili ilk olarak bir afisleme yapalım ve sonrasında bir parti yapalım. Böyle bir eylem önerim var. Ahlak üzerinden bu adama biz de büyük bir şenlikler sanane cevabını verelim.
Merkez Nazım, dogrudan AKP hedef alınmalı ve aynı onun gibi şiddetli bir sekilde duyurularla başlamamız gerekiyor. Eğlence ile bitirmemiz bence de güzel olur.
Maçka Dürdane, kesinlikle katılıyorum ve eyleme burada beraber karar verelim. Yalnız AKP ne zaman muhafazakar bir tartışma çıkarsa kesinlikle arkasında bir şeyi saklıyor. Sakladigi seyi de ortaya cikarip onu da eylemimizde halka duyuralim. En son Muammer guler,Sadece terör ve fuhuş ogrenci evlerine denetim gelecekmiş dedi.
Tatavla Muzaffer, asıl hedef almamız gereken dışarıdaki % 50'dir. Eğlence ile ellerine daha büyük bir koz veririz. Sloganlarimizla hayatıma yasam tarzıma dokunma diyerek yürümemiz daha doğru olur.
Sisli Cem, temel mesele toplumdaki bu sorunun yansıması. İhbarci vatandaşlar artacak.
Bulunduğumuz apartmanlarda herkes yasam özgürlüklerine ve hayatlarına saygilidir seklinde afişler asarak protesto edebiliriz.
Süleyman kendi %50imizi mahallemizdeki insanları sokağa çekmemiz lazım.
Hürriyet, RTE bir laf etti ve biz bütün gündemimizi bununla dolduruyoruz. Bizim bu gündemimiz olmamalı farklı bir gündemler karşısına çıkmalıyız.
Tatavla Hakan, kokteyl gibi org. 3 forum birleşip yaptığımızda sadece karikatürize bir sekilde eylemimizi sergileriz,fakat sıradan bir yürüyüş yapmamızda fayda sağlamayacak, yaratıcı birsey yapmamız gerekiyor.
Tatavla Murat, rte Nin bu tavrı çok ağır bir saldiridir. Evet mizahla eğlence ile karşısında durmalıyız. Kokteyl,karnaval tarzı birsey daha etkili olur.
Maçka Ahmet k., 4 aylık süre icinde 7 arkadasımız oldu, 11 arkadisimiz gözünü kaybetti, 2 arkadasımız komada. 10 gün önce Ethem'in davasında olan şey dehşet vericidir. Hukuk şiddet içeriyor. Bütün bunlar için güçlerimizi birlestirip birseyler yapmadık. Bugün yasamın kendisini savunmak için bugün birşeylerin adımını atmamız lazım. Yasam bicimi 1.önceliğimiz olmasın. Yasamın kendisi olsun. Bununla ilgili Ortak bir panel yapalım. Basının ve tv nin etkisini de bu panele çekelim.
Tatavla Eylem, öğrenciyken 99da evlerimiz basıldı,taciz edildik. Birilerine birseyler olmadan biran önce yürüyüş yapacaksak yürüyüş yapalım,kokteyl yapacaksak kokteyl yapalım. Önemsiz deyip gecistirmeyelim
Uğur, Sislinin bir orak bilince ihtiyacı var ve bu ortaklığın bir sloganı olmalı.
Sıtkı, apartmana afiş asmak çok mantıklı, yürüyüş veya eğlenceye gerek yok. apartmanlarimiza sahip çıkalım.
Nazım, protesto saldiri yapildigi an yapılmalı, sonradan yapılırsa bir etkisi olmaz.
Kazova Bülent, burada ritm grubu ile yürüdük böyle birsey yapılabilir.
Dürdane, bugün  net bir karar ve eylem çıksın. Kokteyl ve apartmana afiş asalimi oylama yapalım.
Süleyman, adamlar bizim evimize girmeye calsiyior buna karsı olmalıyız mutlaka eylem yapmalıyız. Bu ahlak savasidir ve bunu kazanmamız lazım
Tatavla Muzaffer, kokteyl falan yapmayalım, biz ne yaptık ki ne kutlayacağız. Forumlar olarak yapmamız gereken başka seyler var.
Tatavla Melis, burada sisli karakolun orada eylem yapan trans arkadaslara destek goseteremeyceksek ne yapacağız. Bir vajina siyaseti yapmaya devam edecekler. Refleks eylemler yapmalıyız. Varolan önerileri birlestirebiliriz. Eylemleri ortaklastirabiliriz.
 Ortak eylem eğilimi alındı herkes onayladı. Apartmanlara afisleme eğilimi alındı kabul edildi.
Tolga ortak eylem ile ilgili bir calışma grubu oluşturalım dedi.
Şişli Ülgen, çok çabuk ses vermemiz gerek. Bu geceden sabaha yapabilriz. Apartmanlarimiza afiş asmaya başlamalıyız. Heryere yapistiralim.
Şişli Mustafa, önemli bir madde işe gerekirse gece 1-2 ye kadar konusulup netlestirmemiz lazım. Calışma grubu kurarsak süreç uzar.
Sıtkı, ortak bir metin hazırlayıp sosyal medya üzerinden paylaşalım isteyen herkes yazdirip assın.
Hakan, 10 Kasım pazar gunu mahallelerimizdeki kahvelerimize kızlı erkekli gidip mac izleyebiliriz.
Nazım, afiş hazırladığını ve mail grupları ile paylaşacağını söyledi. Daha iyi yaratıcı bir fikiri olan da burada paylaşsın.
Zeynep K., bu aksam ve yarın sabah mail üzerinden bir slogan bulup bir an önce karar verip afişlerimizi basalım derim.
Her forum kendi sloganlarını belirleyecek ve afişlerini basıp asacak.
Tatavla Çağrı, RTE acısından bu konu kapandı. Bunun hayatta bir yansıması olacak bunu çözsek yeter. Bunun hukuki bir altyapısı yok . RTE ile didismek çok gereksiz geliyor. İhbarciligi ortadan kaldırırsak ne ala.
Hakan,Anayasa madde 19'u anlatan bir slogan yazabiliriz.
Zeynep k.,Facebook'ta bir etkinlik oluşturup afiş paylaşımını ve yorumlarımızı orada yapabiliriz.
Sisli forumları olarak ortak yasam hakkı paneli gündem konusu eğilimi alalim mı alındı yarı yarıya onaylandı
Nasıl bir kent nasıl bir yerel yönetim eğilimi alındı yarı yarıya onaylandı.
Ahmet t., yasamak istediğimiz yerde ayakta kalmak istiyoruz ve yasam hakkının one alinmasini istiyorum.
Neye karsı oldugumuzu biliyoruz ama nasıl bir şey istiyoruz onu bilmiyoruz. Kalan 20 dk kısıtlı ama en azından bir iki düşünce alarak nasıl bir kent istiyoruza  başlayabiliriz.
Ulgen, mail gruplarımız var bunlar birlesebilir ve benim gibi sehir planlamaci arkadaşlarla nerede yasamak istemeyiz üzerine çalışabiliriz.
Hakan, Şişli'nin çöp sorunu yeşil alan sorunu vs.olduğunu biliyoruz. Bu sorunlari yok edecek Fikirler üreterek 24 kasimdaki TMMOB un forumuna gidebiliriz.
Zeynep k., sisli forumunun alt alta maddeledigi sorunlar vardı. Bunu taşıyıp tartisip TMMOB a bu maddeleri goturebiliriz.
Cem, forumlar kendi arasından 2,3 temsilci belirlerse bir komisyon oluşturup bir metin olusturabilirz. Bu metni TMMOB a sunabiliriz. 24 kasıma yetiştirmek için bir an önce komisyonu kuralım.
Melis, yönetimden ne istiyoruzdan ziyade nasıl yonetecegimize kafa yoralım.
Komisyon eğilimi alındı, kabul edildi. Forumlarda kararlastirilip tartisilip 2-3 temsilci gönderilecek.
Cumartesi veya pazar gunu Maçka parkında bulusarak kızlı erkekli biraraya geldik eğleniyoruz yapabiliriz.
Süleyman, insanlar sokağa çıkmakta isteksiz,ortak payda yitirildi tekrar oluşturulması gerekiyor.ortam eylemlilikler önce kendimize moral vermek sonra tekrardan çevremizi toplamak lazım. Humafest gibi etkinlikler düzenlememiz lazım. Bu hafta afisleme calışması yapalım kampüsleri ziyaret edelim,davet edelim ve büyük bir organizasyon yapalım.
Cuma aksamı davullu zurnali kurtuluş caddesinde yürüyüş yapalım
Güler, Lütfi kirdardaki sanat fuarı çıkışında afişlerimizi elden dagitabiliriz.
Yürüyüş veya kokteyl eylemi ile ilgili ortak karar alınamadı. Forumlar kendi insiyatifinde duzenleyebilir isteyen katılır.
Ahmet k.,Gezi sonrasi  hem devlet teroru sonucu olen ve yaralanan arkadaslarimizin hem de hukuki sürecin doğru yürümesi ile ilgili yasam hakkı paneli yapılabilir. Panel eskiden sıkıcı bir olusumdu ancak böyle gündemler varken sisli forumlarının ortak eylemi olarak gezi ve sonrasında devlet terörünün vardığı boyutlar ile ilgili yapılmalıdır. Paneli orgutlerken basında yer aldırmaya calışmalarımız böylece bir 10-15 günlük calışma süresi yaratacağı için iyi bir eylem olacağını düşünüyorum.
Taksim dayanışma toplantısında Ali İsmail ve Mehmet'in davalarına çağrı yapılıyor. Afişler hazırlanıyor ve forumlara dağıtılacak. Çok büyük bir gezi dosyası geliyor.bunun için konu bu olmalı.
Günlük donusumlu davalar ile ilgili açlık grevi vs.uygulama yapabilir miyiz?
Çok uzun tartışılması gereken bı konu o yüzden burada vaktimiz yetmez.devletin bir vicdanı yok.
Melis,Mehmet'in davasına cogunluk sağlayarak gidelim. Adalet istiyoruzu duyurmamız lazım. Davalara katilmak ve 24 TMMOB a metin hazırlamak çok ağır isler ve bunları paylaşmamız gerek.
Tolga,Ortak forumu her ayın ilk Çarşamba'sı bu birliği sürdürelim derim çok verimli bir calışma oluyor, istikrarlı bir tutum sergilersek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Süleyman, taksim dayanışmanın davalar ile duyurusunu bu gece netlestirelim. Afislemeleri yapalım, mahallelerimizde yürüyelim ve taksim dayanışma bir eylem belirlerse oraya gidelim. 20 ve 21 Kasım daki basın açıklamalarına katılalım
Zeynep c.,en erken tarih 16 Kasım Berk'in Elvan için mahallelerimizde yürüyelim.
Melis, mahallelerinin belli başlı yerlerinde davalar ile ilgili masa açabiliriz. Bilgilendirebiliriz.
Ortak forum için bir eylem komisyonu oluşturalım ve forum oncesi eylemler konusulup belirleyip foruma sunulsun.
Süleyman, 16 Kasım'da mahallelerimizde yuruyp sonrasında Çağlayan adliyesine gidelim. Sisli meydandan Çağlayan'a yürümemize izin vermezler.
Cem, sabah 9 da eylem yapmamız lazım onunda mahallelerimizde etkisi olmaz. Direkt Çağlayan'a gidelim veya başka bir çözüm bulalım.
Melis, 20 ve 21 öndeki davalar için aksam mahallelerimizde yürüyüş yapalım.
18 Kasım veya 19 Kasım'da mahallelerimizde yürümek için forumlarda tartisip ortak eylem kararı alalım. 16 sinı da ayrıca duyuralım.
Barış, Abbasagadan parkgazetesi ne katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarla buluşmak için geldim.
Ülgen, Şişli endüstri meslek lisesinin özel bir proje alanı olarak tanımlanma durumu var. Buna hepimizin itiraz etme hakkı var. Detayları forumlara ileteceğiz.

4 Kasım 2013 Pazartesi

04 Kasım 2013 Pazartesi / Forum Notları

GÜNDEM

-Nasıl bir mahalle, nasıl bir Şişli, nasıl bir yerel yönetim istiyoruz.

FORUM

Daha önceki forumlarda kararı verilen "Nasıl bir kent, nasıl bir mahalle" istiyoruz metinleri okundu. Tartışma bu metinler ışığında ilerletildi. Metinlerde aşağıdaki başlıklar yer alıyor;
·         Kent yönetimine kentte yaşayan yurttaşların katılımı sağlayacak doğrudan demokrasi ve katılım süreçlerinin yaratılması gereklidir, yerel yönetimlerin görev sürecince yurttaşa hesap verme mekanizmaları oluşturulmalı ve etkin bir şekilde çalışması sağlanmalıdır,
·         Olası bir İstanbul depremi konusunda yerel yönetimlerin mevcut çalışmaları incelenmeli ve yapılması gerekenler kent düzenlemeler hakkında çalışmalar aciliyet taşımaktadır,
·         Deprem nedeniyle yıkım ve yenileme çalışmaları yapılan yerleşim yerlerindeki dayanıksız binaların yapımındaki usulsüzlükler geriye dönük araştırılmalı, depreme dayanıklı konutların yapımı süreci yurttaşların sırtına yük edilmemelidir,
·         Kentsel dönüşümün yarattığı eşitsizliğe dikkat çekilmeli ve kentsel dönüşüm bahanesiyle mahallelerde rant yaratılarak, yoksul insanların yerlerinden edilmesine karşı çıkılmalı,
·         Özellikle forumunuzun katılımcılarının oturduğu mahallelerdeki siyah, göçmen ve LGBTİ nüfusunun artmasının Tarlabaşı’ndaki kentsel dönüşümün bir sonucu olduğu, yoksulların kentsel dönüşüm aracılığıyla her geçen günperifere itilmesine karşı çıkılmalıdır,
·         Mahallelerimizde çok zor koşullarda yaşayan göçmenlere yönelik Göçmen Dayanışma Merkezleri kurulmalıdır,
·         Mahallelerimizdeki sokaklarındaki arnavut kaldırımlarının özellikle çocuklu aileler ve kadınların gündelik yaşamlarında zorluk yarattığı görülmektedir. Kentlerin düzenlemesi sırasında; kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin yaşamına uygun tasarımlar tercih edilmelidir,
·         Şişli’de yer alan Kadın Sığınma Evi’ne kadınların erişiminde çeşitli zorluklar olduğu bilinmektedir. Bu konudaki zorlukların aşılması için kadın örgütlerinin rehberliğinde bir Kadın Danışma Hattı’nın oluşturulmalı, kentteki asayiş ve idari personelinin kadın hakları konusunda eğitimi ve denetimi sağlanmalıdır,
·         Hastalar ve yaşlılar için bakım evleri kurulmalıdır,
·         Çamaşırhane ve yemek evleri kurulmalıdır,
·         Ucuz ve sağlıklı gıda ürünlerine erişim imkanları sağlanmalıdır,
·         Park, spor ve oyun alanları çoğaltılmalıdır,
·         Kent içerisinde her toplumsal kesimi gözeterek sosyal alanlar oluşturulmalıdır,
·         Azınlıkların çokça yaşadığı bu bölge değiştirilen sokak, cadde vb. isimler eski haline dönüştürülmeli, merkezi caddelerden birsinin adı “Hrant Dink” olarak değiştirilmelidir.
Metinlerin okunmasının ardında aşağıdaki görüşler dile getirildi;
·         Bu süreçte seçim atmosferinden faydanılmalı ve gelecek yerel yönetime nasıl bir Şişli’de yaşamak istediğimiz, yönetime katılım talebimiz olduğu gösterilmeli, mahallelerimizde bu süreçlere katılımımızı sağlayacak yapısal çözümler yaratılmalıdır,
·         Nasıl bir yerel yönetim, nasıl bir kent tartışmasını bir süre forumun sürdürmesi, tartışmanın olgunlaştırılması ve spesik çalışma alanların belirlenmesi için gereklidir. Forumun mahallede geniş katılımlı bir çalışma yapmak için belirleyeceği çalışma konularını özetleyen, bu tartışmaların sonunda oluşacak perspektif metni oluşturulmalıdır. Bu metnin forumun genişlemesi ve yerel faaliyetlerini geliştirmesi için başlangıç metni işlevi görmelidir,
·         Bu tür bir tartışma ve oluşacak metin, geniş katılımlı bir çalışma Tatavla Dayanışması’nın seçim döneminde yerel yönetimlerden talepleri olarak kullanılabilir,
·         Bu çalışma sonucunda varılacak sonuçlar, seçimlerde adaylara programın ne, neler yapacaksın sorularına somut yanıtlar istememizi sağlayacaktır,
·         Bu tür bir tartışmanın sonrasında seçilecek konu deprem gibi tüm yurttaşları ilgilendiren bir konu olmalı, bu tartışma ve çalışmalar geniş katılımlı bir şekilde yapılmalıdır,
·         Bu tür talepler zaten her adayın vaatleri olarak programında yer alacaktır, bu çalışma seçimlere yönelik yapılmamalıdır,
·         Bu maddelerden bir kısmı Muhtarlık seçimi çalışması kapsamına sokulacak maddelerdir, bunlar muhtarlık seçilmeleri sırasında yapmayı taahhüt edeceğimiz, seçimin kazanılması halinde de yapmak için çalışacağımız konulardır. Bunların dışında kalanlar ise yerel ve merkezi yönetimlerden talep ettiğimiz konulardır,
·         Seçim döneminde bu tartışmaların sonucu olan perspektif metnini tüm adaylara sunarak görüşlerini ve taleplerimiz hakkındaki planlarını, taahhütlerini sormalıyız ve sonrasında takipçisi olmalıyız,
·         Bu tartışmalar ile maddi sonuçlar elde etmeden önce farklı organizasyonlar ile tartışmalara katılımı artırmalı, forumun genişlemesini ve organize olmasını sağlamalıyız,
·         Mevcut katılımla bir süre yapılacak bu tartışmaları duyurmalıyız, genişlemesini sağlamalıyız,
·         Bu çalışmalar seçim döneminde her hangi bir politik görüşe ve adaya angeje olmamalı,
·         Bu tartışmaları genelden özele bir perspektif metnine dönüştürmeli, somut konularda çözüm önerileri sunmalıyız,
·         Bu seçim ilk seçim değil, son seçim de değildir, çalışmanın sınırları seçim sonrasında da sürecek şekilde belirlenmeli ve bir katılımcı yönetim faaliyeti olarak kurgulanmalıdır.

KARARLAR

·         Bu görüşler ışığında nasıl bir kent, nasıl bir yerel yönetim eksenli bu tartışmanın bir süre forumun ana gündemi yapılması,
·         Bu tartışma ve ortaya çıkacak çalışmaların Şişli Ortak forumuna önerilerek çalışmaların tüm Şişli forumlarıyla birlikte yapılması,
·         Tartışmanın ve forumun düzenli olarak yapıldığı yerin Facebook ve twitter üzerinden yaygınlaştırılması,
·         Tartışmaların biraz daha genişlemesi daha önce foruma gelen arkadaşlarımızın foruma davet edilemeleri konuları kararlaştırıldı.


1 Kasım 2013 Cuma / Forum Notları


1) Bilgilendirme
2) Şişli forumları ortak toplantısı
3) Nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz

* Şişli merkez Mahallesi tarafından 02.10.2013 Cumartesi saat 14.00 de Şişli Meydanında yapılacak basın açıklaması yapılacak.
*03.10.2013 tarihinde Kadıköy’de Alevi örgütlerinin “Eşit Yurttaşlık Hakkı” Mitingine katılacak olan Eğitim  Dayanışması saat 12.00 de Et ve Balık Kurumu önünde toplanacak.
*6 Kasım Çarşamba saat 14.00'te Beyazıt'ta YÖK eylemi yapılacak. "Ali İsmail Korkmaz yaşıyor, Üniversite direniyor" çağrısı ile yapılan eylem için saat 13.30'da Edebiyat Fakültesi önünde toplanılmaya başlanılacak. Forumdan katılım göstereceğiz.

Şişli ortak forumuna yaklaşan “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü”,  kadın istihdamı ile ilgili yasal düzenlemeler ve kadınlar üzerinden yürütülen güncel tartışmalar dikkate alınarak bu konuda forumlar katılımcısı kadınlar tarafından çalışma yapılmasının önerilmesi ve “Nasıl bir Şişli istiyoruz” tartışmasının başlatılmasının önerilmesi konuşuldu.

Başlatılmış olan seçimler tartışmasının Pazartesi  forumda gelecek yazılı öneriler de dikkate alınarak sürdürülmesine, nasıl bir Şişli tartışmasının bir seri toplantılar biçiminde yapılmasının görüşülmesine ve ortak forum gündem önerisinin kesinleştirilmesine karar verildi.