4 Kasım 2013 Pazartesi

04 Kasım 2013 Pazartesi / Forum Notları

GÜNDEM

-Nasıl bir mahalle, nasıl bir Şişli, nasıl bir yerel yönetim istiyoruz.

FORUM

Daha önceki forumlarda kararı verilen "Nasıl bir kent, nasıl bir mahalle" istiyoruz metinleri okundu. Tartışma bu metinler ışığında ilerletildi. Metinlerde aşağıdaki başlıklar yer alıyor;
·         Kent yönetimine kentte yaşayan yurttaşların katılımı sağlayacak doğrudan demokrasi ve katılım süreçlerinin yaratılması gereklidir, yerel yönetimlerin görev sürecince yurttaşa hesap verme mekanizmaları oluşturulmalı ve etkin bir şekilde çalışması sağlanmalıdır,
·         Olası bir İstanbul depremi konusunda yerel yönetimlerin mevcut çalışmaları incelenmeli ve yapılması gerekenler kent düzenlemeler hakkında çalışmalar aciliyet taşımaktadır,
·         Deprem nedeniyle yıkım ve yenileme çalışmaları yapılan yerleşim yerlerindeki dayanıksız binaların yapımındaki usulsüzlükler geriye dönük araştırılmalı, depreme dayanıklı konutların yapımı süreci yurttaşların sırtına yük edilmemelidir,
·         Kentsel dönüşümün yarattığı eşitsizliğe dikkat çekilmeli ve kentsel dönüşüm bahanesiyle mahallelerde rant yaratılarak, yoksul insanların yerlerinden edilmesine karşı çıkılmalı,
·         Özellikle forumunuzun katılımcılarının oturduğu mahallelerdeki siyah, göçmen ve LGBTİ nüfusunun artmasının Tarlabaşı’ndaki kentsel dönüşümün bir sonucu olduğu, yoksulların kentsel dönüşüm aracılığıyla her geçen günperifere itilmesine karşı çıkılmalıdır,
·         Mahallelerimizde çok zor koşullarda yaşayan göçmenlere yönelik Göçmen Dayanışma Merkezleri kurulmalıdır,
·         Mahallelerimizdeki sokaklarındaki arnavut kaldırımlarının özellikle çocuklu aileler ve kadınların gündelik yaşamlarında zorluk yarattığı görülmektedir. Kentlerin düzenlemesi sırasında; kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin yaşamına uygun tasarımlar tercih edilmelidir,
·         Şişli’de yer alan Kadın Sığınma Evi’ne kadınların erişiminde çeşitli zorluklar olduğu bilinmektedir. Bu konudaki zorlukların aşılması için kadın örgütlerinin rehberliğinde bir Kadın Danışma Hattı’nın oluşturulmalı, kentteki asayiş ve idari personelinin kadın hakları konusunda eğitimi ve denetimi sağlanmalıdır,
·         Hastalar ve yaşlılar için bakım evleri kurulmalıdır,
·         Çamaşırhane ve yemek evleri kurulmalıdır,
·         Ucuz ve sağlıklı gıda ürünlerine erişim imkanları sağlanmalıdır,
·         Park, spor ve oyun alanları çoğaltılmalıdır,
·         Kent içerisinde her toplumsal kesimi gözeterek sosyal alanlar oluşturulmalıdır,
·         Azınlıkların çokça yaşadığı bu bölge değiştirilen sokak, cadde vb. isimler eski haline dönüştürülmeli, merkezi caddelerden birsinin adı “Hrant Dink” olarak değiştirilmelidir.
Metinlerin okunmasının ardında aşağıdaki görüşler dile getirildi;
·         Bu süreçte seçim atmosferinden faydanılmalı ve gelecek yerel yönetime nasıl bir Şişli’de yaşamak istediğimiz, yönetime katılım talebimiz olduğu gösterilmeli, mahallelerimizde bu süreçlere katılımımızı sağlayacak yapısal çözümler yaratılmalıdır,
·         Nasıl bir yerel yönetim, nasıl bir kent tartışmasını bir süre forumun sürdürmesi, tartışmanın olgunlaştırılması ve spesik çalışma alanların belirlenmesi için gereklidir. Forumun mahallede geniş katılımlı bir çalışma yapmak için belirleyeceği çalışma konularını özetleyen, bu tartışmaların sonunda oluşacak perspektif metni oluşturulmalıdır. Bu metnin forumun genişlemesi ve yerel faaliyetlerini geliştirmesi için başlangıç metni işlevi görmelidir,
·         Bu tür bir tartışma ve oluşacak metin, geniş katılımlı bir çalışma Tatavla Dayanışması’nın seçim döneminde yerel yönetimlerden talepleri olarak kullanılabilir,
·         Bu çalışma sonucunda varılacak sonuçlar, seçimlerde adaylara programın ne, neler yapacaksın sorularına somut yanıtlar istememizi sağlayacaktır,
·         Bu tür bir tartışmanın sonrasında seçilecek konu deprem gibi tüm yurttaşları ilgilendiren bir konu olmalı, bu tartışma ve çalışmalar geniş katılımlı bir şekilde yapılmalıdır,
·         Bu tür talepler zaten her adayın vaatleri olarak programında yer alacaktır, bu çalışma seçimlere yönelik yapılmamalıdır,
·         Bu maddelerden bir kısmı Muhtarlık seçimi çalışması kapsamına sokulacak maddelerdir, bunlar muhtarlık seçilmeleri sırasında yapmayı taahhüt edeceğimiz, seçimin kazanılması halinde de yapmak için çalışacağımız konulardır. Bunların dışında kalanlar ise yerel ve merkezi yönetimlerden talep ettiğimiz konulardır,
·         Seçim döneminde bu tartışmaların sonucu olan perspektif metnini tüm adaylara sunarak görüşlerini ve taleplerimiz hakkındaki planlarını, taahhütlerini sormalıyız ve sonrasında takipçisi olmalıyız,
·         Bu tartışmalar ile maddi sonuçlar elde etmeden önce farklı organizasyonlar ile tartışmalara katılımı artırmalı, forumun genişlemesini ve organize olmasını sağlamalıyız,
·         Mevcut katılımla bir süre yapılacak bu tartışmaları duyurmalıyız, genişlemesini sağlamalıyız,
·         Bu çalışmalar seçim döneminde her hangi bir politik görüşe ve adaya angeje olmamalı,
·         Bu tartışmaları genelden özele bir perspektif metnine dönüştürmeli, somut konularda çözüm önerileri sunmalıyız,
·         Bu seçim ilk seçim değil, son seçim de değildir, çalışmanın sınırları seçim sonrasında da sürecek şekilde belirlenmeli ve bir katılımcı yönetim faaliyeti olarak kurgulanmalıdır.

KARARLAR

·         Bu görüşler ışığında nasıl bir kent, nasıl bir yerel yönetim eksenli bu tartışmanın bir süre forumun ana gündemi yapılması,
·         Bu tartışma ve ortaya çıkacak çalışmaların Şişli Ortak forumuna önerilerek çalışmaların tüm Şişli forumlarıyla birlikte yapılması,
·         Tartışmanın ve forumun düzenli olarak yapıldığı yerin Facebook ve twitter üzerinden yaygınlaştırılması,
·         Tartışmaların biraz daha genişlemesi daha önce foruma gelen arkadaşlarımızın foruma davet edilemeleri konuları kararlaştırıldı.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder