11 Ekim 2014 Cumartesi

Kobane'de direniş, Türkiye'de kardeşlik kazanacak!


Günlerdir Kobane'de IŞİD saldırılarına karşı verilen direnişe tanıklık ediyoruz. Kobane' de direnenlerin ve sınırı aşarak Suruç'ta devletin zulmüne rağmen yaşam mücadelesi veren Kobanelilerin yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ve biliyoruz ki, dayanışmamızla ve direnişlerimizle yaratabileceğimiz sınırsız ve özgür bir dünya mümkün!

Kobane direnişiyle dayanışmak için sokaklara çıkanlara balta,sopa,kılıç ve pompalı tüfeklerle saldıranlar, polisin/devletin korumasında sokaklarda terör estiriyor, canlarımızı alıyorlar. Yaralı Kobaneliler sınırda bekletiliyor, hastanelere saldırılıyor, yaşam ve sağlık hakkı yok sayılıyor. Ali İsmail'in duruşmasının olduğu gün, 8 yaşında Kobaneli bir çocuğun Nusaybin'de öldürüldüğünün haberini alıyoruz.  Her geçen gün öldürülen kardeşlerimizin sayısı artıyor. Artık Yeter! 

Yeni Türkiye dediklerinin aslında aynı devlet geleneği olduğunu biliyoruz. Devletin IŞİD yanlısı grupları desteklemesi, polisin direnişçilere saldırırken "yaşasın IŞİD" sloganları atması, Diyarbakır sokaklarında gezinen askeri tanklar, kent merkezlerine inen askerler, ilan edilen hukuksuz sokağa çıkma yasakları vb. Darbe günlerini aratmayan uygulamalarla bizi sindirmeye çalışanlar yanılıyorlar, üzerimize saldıkları çetelerle bizi korkutamaz, dayanışmamızı yok edemezler! 

Kobane ile dayanışmak için sokağa çıkan tüm dostlarımıza ve halkların kardeşliğine yönelmiş olan devlet ve IŞİD yanlılarının şiddetini lanetliyoruz.Kobane'de direnenlerin bizler için de direndiğini biliyoruz. Bu büyük sessizliğimizi bozmalı, dayanışmamızı daha da büyütmeliyiz. 

Her yer Kobane,her yer direniş! Yaşasın halkların dayanışması!

11 Ekim 2014

1 Mart 2014 Cumartesi

Tüm Şişli Belediye Başkan Adayları’na Çağrımız...

Haberiniz vardır belki ama biz tekrar hatırlatalım... Bu topraklarda Gezi direnişi yaşandı ve bazı muktedirler artık dillendirmek istemese de artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İstanbul’un dört bir yanından; kentin tarihi ve doğal alanlarının yağmalanmasının simgesi olarak gördükleri Taksim Projesi’ne karşı, alanları dolduran insanlar burada edindikleri deneyimlerle yaşadıkları bölgelere döndü ve forumlarda bir araya geldiler, gelmeye devam ediyorlar. Bizler de Şişli ilçesindeki forumlarda inatla ve umutla yanyana duran, birlikte mücadele eden insanlar olarak şehrimize, ilçemize ve mahallelerimize sahip çıkıyoruz.

Bu ülkede yaşayan insanlara rağmen karar alamayacağını mevcut siyasal iktidar gibi, Şişli’yi yönetmeye aday olan sizlerin de farkında olmanız gerekiyor. Bu işe yeni giriştiniz ve aylardır pek çok mecrada dillendirdiğimiz taleplerimizin farkında mısınız bilmiyoruz ama seçilmeniz halinde bu taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, Şişli halkına, onların talep ve ihtiyaçlarına rağmen Şişli’yi yönetemeyeceğinizi göreceksiniz.
Bu yüzden Şişli Belediye başkanlığına aday olan sizleri, şimdiden doğrudan demokrasiye dayalı bir yerel yönetim arzumuzun yansıması olan taleplerimizle ilgili ne düşündüğünüzü açıklamaya çağırıyoruz.

Taleplerimiz şunlardır:

- Tamamen beton yığınına dönüşmüş olan Şişli’de rahatlıkla ulaşabileceğimiz mesafede ve yeterli genişlikte park yapılmalıdır.
- Çocukların güvenilerek bırakılabileceği ücretsiz ve nitelikli kreşler açılmalıdır.
- Şişli Belediyesi’nin aldığı kararların ve bütçesinin şeffaf ve denetlenebilir olması, kentsel dönüşüm adı altında yapılacak uygulamalar başta olmak üzere ilçemizi ilgilendiren her tür kararda Şişli halkına bilgi verilmesi ve alınacak kararlarla ilgili halkın fikrinin alınacağı mekanizmaların oluşturulması sağlanmalıdır.
- Bölgemizde ve ülkemizde gittikçe azalan doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz tüketilmemeli, korunmalıdır. Suyumuz, bitkisel ve vahşi hayatımız, doğal güzelliklerimiz, madenlerimiz, tarihi kalıntılarımız, yerel el sanatlarımız ve zanaatlarımız yani kısaca maddi ve manevi tüm kültür mirasımız sonsuz kaynaklar değildir; gelecek nesillere aittir. Bunlar korunmalı ve sürdürülebilir bir model ile işletilmelidir.
- Katı atıkların ve atık yağların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda daha fazla çalışma yapılmalı, sürmekte olan çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. Yaşamını atık toplayarak kazanan katı atık işçileriyle irtibat kurulmalı, onlara karşı engelleyici politikalar yerine, onları destekleyici politikalar geliştirilmelidir.
- Tüm kaynakların kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket edilmesini istiyoruz. Mümkün olan her yerde yenilenebilir / geri dönüşümlü enerji kullanımı uygulanmalı ve teşvik edilmelidir. Bu yöndeki proje, araştırma ve uygulamalara destek verilmelidir.
- Sokak hayvanlarını kısırlaştıma, düzenli sağlık bakımı, barınak ve aşılama çalışmaları daha etkin olarak yapılmalıdır. Hayvan gezdirme alanları arttırılmalıdır.
- Araç trafiğinden ve inşaatlardan kaynaklanan gürültü kirliliğini engelleyecek önlemler alınmalıdır.
- Şişli genelinde bisikletlerin güvenli biçimde seyahat edebilmesini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
- İSPARK’ın insanların kapısının önüne park ettiği araçtan dahi ücret alması kabul edilebilir değildir. Şişli’deki otopark sorununu çözecek ve Şişli’de yaşayan insanlar için ücretsiz otopark imkanının sağlanmasını talep ediyoruz.
- Tüm okullara ait bahçe, açık alan, spor vb alanların okul saatleri dışında halk tarafından kullanımına izin veren yasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bunun için gerekirse düzenlemelerin yapılmasını, okul saatleri dışında bu alanların bölge sakinleri tarafından kullanımı için imkân sağlanmasını talep ediyoruz.
- Çalışma ve yaşama alanlarının birbirine yakın olduğu kentler hedefiyle Şişli’de var olan işyerlerinde kadınların öncelikli istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.
- Kadın dostu bir kent için cinsiyet eşitlikçi bir bütçe ile planlanmalı, bütçenin tüm aşamaları şeffaf ve katılımcı olmalı, paydaş analizi tüm başlıklarda ve tüm Şişli’lilere ulaşılarak yapılmalı, kentin gerçek ihtiyaçları gözetilmeli ve yeni rantlar yaratmamalıdır.
- Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi’nin bulunduğu yolda yapılması planlanan ancak hayata geçirilmeyen üst geçit inşaatına engellilerin ve yaşlıların kullanımı da gözetilerek bir an önce başlanmalıdır.
- İlçemizde gökdelenlerin mahallelerin afet sonrası toplanma alanlarına yapılmış olması ve ilçenin genelinde nefes alacak alanın kalmamış olması herhangi bir afet durumunda karşılaşacağımız sorunun ne kadar devasa olduğunu ortaya koyuyor. Toplanma alanlarına ilişkin acilen ve kentsel düzenleme açısından hiçbir mağduriyet yaratmayacak bir plan geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Acil müdahale planı konusunda mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
- Deprem nedeniyle yıkım ve yenileme çalışmaları yapılan yerleşim yerlerindeki dayanıksız binaların yapımındaki usulsüzlükler geriye dönük araştırılmalı, depreme dayanıklı konutların yapımı süreci yurttaşların sırtına yük edilmemelidir,
- Kentsel dönüşümün yarattığı eşitsizliğe dikkat çekilmeli ve kentsel dönüşüm bahanesiyle mahallelerde rant yaratılarak, yoksul insanların yerlerinden edilmesine karşı çıkılmalıdır,
- Şişli, İstanbul'da LGBTİ nüfusun yoğun olduğu bölgelerden biridir. LGBTİ’lerin katılımıyla, onların deneyim ve ihtiyaçları doğrultusunda LGBTİ dostu yerel yönetimler oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, mahallelerinde maruz kaldıkları ayrımcılığa ve şiddete karşı acilen önlem alınmalıdır.
- Şişli, çok sayıda göçmene de ev sahipliği yapmaktadır. Mahallelerde göçmenlerin barınma, sağlık vb. hizmetlerden yararlanma, dil desteği alma ve sosyalleşme gibi gereksinimlerine cevap verebilecek dayanışma merkezleri kurulmalıdır.
- Mahallelerimizin sokaklarındaki arnavut kaldırımların özellikle çocuklu aileler ve kadınların gündelik yaşamlarında zorluk yarattığı görülmektedir. Kentlerin düzenlemesi sırasında; kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin yaşamına uygun tasarımlar uygulanmalıdır.
- Şişli’de yer alan Kadın Sığınma Evi’ne kadınların erişiminde çeşitli zorluklar olduğu bilinmektedir. Bu konudaki zorlukların aşılması için kadın örgütlerinin rehberliğinde bir Kadın Danışma Hattı oluşturulmalı, kentteki asayiş ve idari personelin kadın hakları konusunda eğitimi ve denetimi sağlanmalıdır,
- Hastalar ve yaşlılar için bakım evleri kurulmalıdır,
- Çamaşırhane ve yemek evleri kurulmalıdır,
- Ucuz ve sağlıklı gıda ürünlerine erişim imkanları sağlanmalıdır. Halk pazarı alanları çoğaltılmalıdır. Mahalle kooperatifleri teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
- Elektrik, su, sosyal hizmetler, doğalgaz, ulaşım, haberleşme, gibi hizmetler ücretsiz, kesintisiz, ve kaliteli sunulmalıdır.
- Park, spor ve oyun alanları çoğaltılmalıdır.
- Kent içerisinde her toplumsal kesimi gözeterek sosyal alanlar oluşturulmalıdır.
- Farklı inanç gruplarına eşit yaklaşılmalı. İbadethanelere eşit önemde kamu hizmeti sunulmalıdır.
- Yerel bütçeden kültür ve sanata kaynak ayrılmalı. İlçemizde atıl durumda bulunan kültür merkezleri, tiyatro sahneleri işler hale gelmedi. Amatör sanat grupları teşvik edilmeli, olanlar desteklenmelidir.
- Azınlıkların çokça yaşadığı Kurtuluş-Bomonti civarında milliyetçi saiklerle isimlendirilmiş olan mahalle, sokak, cadde ve okul isimleri değiştirilmeli, Ergenekon Caddesi’nin adının değiştirilerek Hrant Dink Caddesi olması bir toplumsal talebin karşılanması bakımından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel hizmetler ilçenin çok kültürlü yapısı gözetilerek çok dilli olarak sunulmalıdır.

Şişli İlçesi Forumları
Maçka Forumu, Şişli Merkez Mahallesi Forumu, Tatavla Dayanışması 

27 Şubat 2014 Perşembe

Kardeşliğe Giden Yol Hrant Dink Caddesi'nden Geçiyor


19 Ocak 2014 / Tatavla'dan Hrant'ın vurulduğu yere yürüdük...


Hrant Dink Caddesi girişinde ses ve video illustrasyonları... 
19 Ocak 2014/ Hrant Dink'i anmaya gelenleri "Hrant Dink Caddesi'ne hoşgeldiniz" diyerek karşıladık. (Şişli Balıkçısı'na teşekkürlerimizle...)

Tatavla duvarlarında Hrant Dink Caddesi afişleri.. Unutturmayacağız...


   Ve caddemizin ismini değiştirdik.


 Mektuplarımızı Ergenekon Caddesi'ne değil, Hrant Dink Caddesi'ne gönderdik. Gerçekler unutulmasın diye...

 


29 Ocak 2014 Çarşamba

29.01.2014 Çarşamba Forum Notları

1) Pazar günü Yeldeğirmeni Dayanışması’nın düzenleyeceği kermes’e daha önce Gezi Tutsaklarına gönderme kararı aldığımız kartları götüreceğiz. Onların göndereceği kitapların içlerine koyup ulaştıracağız. Kartları Cuma akşamı hazırlayacağız.
2) Hrant Dink Caddesi kampanyası ile ilgili sadece Billboard çıkışını bastırmayı konuştuk. Pazar günü Yel değirmeni Dayanışması ile de konuşup billboardlarımızı beraber asabiliriz.
3) Cuma günü saat 19:00’da pangaltı metro’da buluşup çağrı bildirilerini dağıtacağız.

4) 3 şubat pazartesi günü Ali İsmail Korkmaz’ın mahkemesi için Kayseri’ye gitmek isteyenler 05356637389 numaralı telefondan Yaşar Aslan’a ulaşarak en geç Cumartesi saat 13:00’a kadar isimlerini yazdırabilirler. 

18 Ocak 2014 Cumartesi

17.01.2014 Cuma Forum Notları17.01.2014 Cuma
Toplantıda konuşulanlar:

Başarılı afişleme deneyimi:
Rumeli ve Halaskârgazi caddelerindeki 2 noktaya büyük afişler yapıldı.
Elde kalan 6 büyük afişi yer bulunamadığı için asılamadı.
Tweeter-facebook geribildirim:
Afiş fotoğrafları facebook ve twitter'da #hrantdinkcaddesi ve forumlar, Ötekilerin Postası gibi kanallarla paylaşıldı. Yaklaşık yüz retweet aldı. Facebook ve twitter hesaplarındaki takipçi sayısı yaklaşık yirmi-otuz kişi kadar arttı.
Ergenekon Caddesi Hrant Dink Caddesi Olsun'a gelen tepkiler:
Hrant Dink Halaskârgazi Caddesi'nde öldürüldü, neden o caddenin adının değiştirilmesini talep etmiyorsunuz?
Derdiniz Ergenekon'la sizin Hrant Dink değil!
Olumsuz geribildirimlere Neden Ergenekon Caddesi Hrant Dink Caddesi Olsun istiyoruz? bildirisiyle yanıt verildi.
Sticker meselesinden çıkarılan dersler:
Bir dahaki sefere daha  kısa sloganlar kullanalım. Ergenekon Caddesi Değil Hrant Dink Caddesi gibi.
Siyah renk kullanmayalım, diğer stikerlar arasında kayboluyor.
Metro çıkışındaki 19 Ocak çağrımız için yaptığımız etkinlik:
Bildiri dağıtıldı, pankart açıldı.
Metronun yan duvarına projeksiyonla belgeseller yansıtıldı.
Çok sayıda insan durup belgeseli izledi/ dinledi, teşekkür edenler, pazar günü Tatavla Dayanışması ile yürüyeceğini söyleyenler oldu.
İnsanların dikkatini çeken, aksaklıklara rağmen iyi kotarılmış bir etkinlik oldu.

Afiş-Bilboard ebatlı afişleme:
Direklere asılacak afişler ve yazılama için görev alan arkadaşlar, toplantı sonrasında yapacaklar.
Cumartesi sabahı 8:00'de Kurtuluş Son Durak'ta buluşulacak. 
Kurtuluş Son Durağa pankart asılacak.
4 afiş Halaskârgazi kokoreççi ve karşısındaki yer/Rumeli Caddesi girişi/Harbiye inşaat duvarına yapılacak.
2 afiş 19 Ocak'ta yapılacak.
İmza kampanyası-öneriler:
Ergenekon Caddesi'nde değil Hrant Dink Caddesi'nde yürümek istiyoruz gibi bir cümleyle hazırlanan imza metni hazırlandı.
Bu metin 19 Ocak'ta alanda dolaştırılacak.
Afiş olarak bastırdığımız bildiri el ilanı formatında alanda dağıtılacak. (Cumartesi günü el ilanı bastıracağız.)
Haftada 1 gün eylem yapalım / belgesel gösterelim / panel yapalım, neden Ergenekon Caddesi'nin adının değiştirilmesini istiyoruz'u anlatalım.
Mahalleden daha fazla insana ulaşmanın yollarını tesis edelim.
Otobüs/metro gibi toplu taşıma araçlarına binip bildirimizi okuyalım, destek isteyelim.
Tanıdıkları haberdar edebilmek için facebook ve twitter'da haftalık bilgi verelim.
Bildirimizin basılı olduğu insan boyundaki standımızı Hrant Dink Caddesi'ne veya metro girişine koyup  #hrantdinkcaddesi yazısını elinde tutan insanların fotoğraflarını çekelim. Fotoğrafları sergileştirelim.
Başladığımız herhangi bir etkinliği bağladıkça yeni etkinlikler için kafa yoralım.
1 ay sonra durumumuzu değerlendirelim.
Topladığımız imzaları Mart başında belediyeye teslim edelim.

Sloganlar:
Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz!
Ergenekon Değil Hrank Dink Caddesi!
Buradayız, Ahparig!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Faşizme inat, kardeşimsin Hrant!

19 Ocak programı:
13.00'te Kurtuluş Son Durak'ta buluşuyoruz.
13.30 sularında basın açıklamamız okunuyor. 
14.00 sularında yürümeye başlıyoruz.

Ergenekon Caddesi'nin adının değiştirilmesi
Caddenin adının değiştirilmesi için sürdürülecek çabalarda Tatavla Dayanışması'yla dayanışmada bulunmak isteyenlerle temas kuralım. Kampanyamızı başlattığımızı anlatalım, kampanyamızın duyurulması konusunda yardım isteyelim.
Kurumsal destek vermek isteyenleri foruma davet edelim.

1 Ocak 2014 Çarşamba

30 Aralık 2013 Pazartesi / Forum Notları

  • Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin yıkımı ile ilgili Okulumu Yıktırmam İnsiyatifi’nin yapacağı basın açıklamasının yapılacağı duyuruldu. 31 Aralık, saat 12:30’da Okul’un önünde yapılacak.
  • Lise için yakın zamanda sticker çalışmasına başlanması için para toplanmaya başlandı. Ayrıca sticker’ın devamında başka neler yapılabileceği üzerinde biraz konuşuldu.
  • Şişli Forumları olarak yapılması planlanan “Yaşam Hakkı Paneli” hakkında bilgilendirme yapıldı. En son Belediye ile yer konusunda konuşulma aşamasında oldukları, ilgili kişiye ulaşılmaya çalışıldığı söylendi. Uygun yer durumuna göre tarih ve kişi bilgileri netleşecek.
  • Daha önce de yapılması kararı verilen “Hrant Dink Caddesi” kampanyası hakkında konuşuldu. Haftada 1-2 defa stand açılması, kampanya düzenlenmesi, belki oyuncu arkadaşların da katkısıyla konu ile ilgili ufak tiyatral gösteriler yapılabileceği, belki otobüs ve metro gibi yerlerde 1-2 dakikalık metinler okunabileceği gibi fikirler çıktı. Ancak öncesinde neden Ergenekon Caddesi’nin ismini Hrant Dink Caddesi ile değiştirmek istediğimizi anlatan bir şey hazırlamak gerektiği konusunda ortaklaşıldı. Cuma gününe kadar herkes kendi düşüncesini not olarak hazırlayıp, foruma ulaştıracak (Mesaj olarak atılabilir yada Cuma günü foruma getirilebilir.). Gelen notlar üzerinde konuşulup en sonunda metin haline getirilecek.
  • Şişli Ortak Forumu için, Maçka Forumu 9 yada 10 Ocak’ı önermişti en son. İki tarihin de bir sakıncası olmadığına, uygun olduğuna karar verildi.
  • Yerel seçimler için çalışma olup olmayacağı, olursa nasıl olacağı konusunda konuşuldu. En sonunda bununla ilgili de bir metin (“Nasıl bir kent istiyoruz”a benzer) hazırlanması, bununla mahallelere geniş bir çağrı yapılması, gelenlerle ortaklaşıp ona göre bir plan hazırlanmasına karar verildi. Bununla ilgili de Cuma gününe minik düşünce notları gelmesi gerekiyor herkesten.
  • Mahallelerimizden birinde yaşanan sokak kedilerine yönelik Pitbull saldırısı konuşuldu. Daha önce de yaşanmıştı. Bir şey yapılıp yapılamayacağı konuşuldu. Köpeği saldırgan yetiştiren kişilerin şikayet edilebileceği, ancak sonunda yine de köpeğin öldürüleceği söylendi.
  • Cuma günkü Taksim çağrısı ile ilgili değerlendirme yapıldı.