11 Ekim 2013 Cuma

Eğitim Dayanışması Çağrı Deklarasyonu


İmzacısı olduğumuz Eğitim Dayanışması'nın Çağrı Deklarasyonu:

Yıllardan beri ülkemizde bütün iktidarlar tarafından eğitim evrensel insan hakları ve çocuk hakları hiçe sayılarak; antidemokratik, ezbere dayalı, bilimsel içerikten yoksun, gerici, ırkçı, asimilasyoncu, baskıcı ve cins ayrımcı uygulamalarla yönetilmektedir. Son dönemde çıkan yasalarla eğitimin sorunları katmerleşerek artmış, eğitim piyasa koşullarına terk edilmiş ve toplumun muhafazakârlaştırılması projesine dönüşmüştür. Bizler demokrasi güçleri olarak üniversitelerin özerk bir yapıya ve demokratik bir ortama kavuşması; demokratik ve bilimsel eğitim için mücadele ediyoruz. Kararlılıkla, ısrarla bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bizler; demokrasi mücadelesi veren bütün kesimler olarak iktidarların eğitim alanındaki dayatmalarına karşı bir araya geliyoruz. Okul öncesinden yüksek öğretim de dahil olmak üzere eğitimin bütün aşamalarında yaşadığımız zorbalık ve haksızlıklara karşı sesimizi ve mücadelemizi birleştiriyoruz.
İktidarların eğitim sistemini kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyerek adeta pedagojik bir körlükle çocuklarımızın geleceğini karartmasına, eğitimin ticarileştirilmesine ve gericileştirilmesine, önümüze seçenek diye sunulan seçeneksizliğe ve dayatmaya, eğitimin her alanında yaşanacak sorunlara karşı gücümüzü ortaklaştırıyoruz!

Herkes için demokratik, bilimsel, laik, parasız, anadilinde, ulaşılabilir ve nitelikli eğitim hakkı için herkesi, tüm demokratik kurum ve kuruluşları, demokrasi ve özgürlüklerden yana siyasi parti, dernek ve oluşumu mücadelemizi ortaklaştırmaya, gücümüzü birleştirmeye, sesimizi çoğaltmaya çağırıyoruz.

4+4+4 SİSTEMİ GERİ ÇEKİLSİN!
KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ!

İSTANBUL EĞİTİM DAYANIŞMASI

4. LEVENT SPORCULAR FORUMU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)
DİSK İSTANBUL MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
GENÇ SEN
GENÇLİK MUHALEFETİ
HALKEVLERİ EĞİTİM HAKKI MECLİSİ
HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ
İSTANBUL TABİP ODASI
KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU
KOCAMUSTAFAPAŞA DAYANIŞMASI
LİSELİ GENÇ UMUT
LİSELİ GENÇLİK MUHALEFETİ
LİSELİ KIVILCIM
ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)
ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLİK DERNEĞİ (ÖGD)
ÖĞRENCİ KOLEKTİFİ 
TATAVLA DAYANIŞMASI
TMMOB İKK
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİ GİRİŞİMİ (TÖPG)
ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ (VELİ DER)
YOĞURTÇU PARKI KADIKÖY FORUMU

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder