1 Ekim 2013 Salı

2. Şişli Ortak Forumu / 01 Ekim 2013 Salı

Katılanlar: Şişli Merkez Mahallesi, Tatavla ve Maçka Parkı Forumları

Gündem

Şişli Merkez Mahallesi forumu tarafından belirlenmiş olan gündem forumun başında tartışıldı. Gezi Direnişi sonrasında oluşan forumların nereye yol aldığı konusunun ucu açık bir konu olduğu ve sınırlı zamanda tartışmakla bitirilemeyeceği bazı katılımcılarca dile getirildi. Gündemi sınırlamak amacıyla genel olarak aşağıdaki başlıklar tartışmaya açıldı;

A. Şişli Merkez, Tatavla ve Maçka Parkı Forumları bir arada, ortaklaşa neler yapabilir?
B. Yıl sonu forumların değerlendirmesine yönelik çalıştay ya da atölye yapılması.
C. Ortak eylem ya da etkinlik planları.

Forum Olağan Gündemi, Fikirler, Öneriler, Kararlar

İkincisi gerçekleştirilen Ortak Forum’da yukarıdaki gündem maddeleri dahilinde katılımcılar tarafından üretilen ve dile getirilen öneriler, fikirler ve eleştiriler yorum katılmadan aşağıda sıralanmıştır. Bu konular forumlarca değerlendirildikten sonra ileride yapılacak forumlarda karara dönüştürülebilir.

1. Enerjimizi; elle tutulur, sesimizi daha duyurabilecek, daha fazla insana dokunabileceğimiz, katılımcı sayısını arttırabilecek yerel eylem ve pratiklere yoğunlaştırmalıyız. Eylem ya da etkinliklerimizi arttırmalıyız, daha az tartışmalıyız. Somut öneri: her üç forum ile ilgili mahallelerde “muhtar” seçimlerinde etkin rol almak, mesela adaylar belirlemek.
2. 3 forumun dikkat çeken tek eylemi Ahmet Atakan için Kurtuluş’ta yapılan yürüyüşü oldu. Madem zayıflıyoruz, mahallelerimizde kendimizi gösterelim. Somut öneri: ortak eylem planları yapmak.
3. İstanbul genelinde yapılması tartışılan forumların forumu ya da çalıştayın bu aşamada gereksiz olduğu, öncelikle somut bir şeyler yapılması gerektiği, daha sonra çalıştay yapılabileceği dile getirildi. Ayrıca FKT’nin aslında forumlar arası koordinasyon çerçevesinde bu görevi yaptığı, onu güçlendirmemiz gerektiği belirtildi.
4. FKT ile ilgili usul tartışmasının gereksiz olduğu ve FKT’de zaten tartışılan konuların forumlarda tartışılmasının gereksiz olduğu belirtildi. Ancak buna karşı olarak bir konunun FKT’de tartışılması onun forumlarda tartışılmayacağı anlamına gelmez fikri dile getirildi.
5. Eğitimdeki dayatma ve eğitim sistemi ile ilgili oluşturulan Eğitim Dayanışma Grubundan bahsedildi. Son dönemde okullarda dağıtılan tartışmalı içerikteki kitaplardan dem vurularak, bu konuda somut adımlar atılması önerildi. Somut öneri: bu çalışma grubuna dahil olunabilir, temsilci ile katılabilinir, farklı kitaplar okullarda dağıtılabilir.
6. Forumlar siyasi gündeme müdahale edemiyor, yerelleşme olmalı ancak sadece yerelde kalırsak güç kaybederiz, zayıflar yok oluruz, Halk meclisleri gibi yeni rotalar belirlemeliyiz, bir irade oluşturamazsak ortak hareket etme şansımız kalmayacaktır şeklinde bir görüş dile getirildi. Bu bağlamda somut öneri: TMMOB’un çağrısını yaptığı Kent Konseyi Konferansının son günü forumlara ayrılacak ve burada bir arada olup sürdürülebilirlik için önerilerimizi ortaya koymalıyız.
7. Seçim dönemi yaklaştıkça forumlara katılımın azalacağı çünkü pek çok kişinin kendi parti ya da örgütü için çalışacağı söylendi.
8. Hepimiz kendi irademiz ile buradayız şeklinde bir yaklaşımla, merkezi iradeye gerek olmadığı görüşü dile getirildi. Caferağa Forumu tarafından sokak temsilcileri belirlenmiş. Somut bir öneri: bizler de forumlarımızda böyle bir çalışmayı deneyebiliriz.
9. Çok konuşup tartışıp sokağı ihmal ettiğimiz eleştirisi geldi. Eğitim ile ilgili konuları zaten eğitimciler tartışıyor benzer şekilde sağlıkçılar ve diğer meslek örgütleri bu tartışmaları zaten yapıyor fikri dile getirildi. Tartışmak dışında insanları da yanımıza çekerek sokaklarda etkinlikler, eylemler yapmalıyız denildi. Karşı görüş olarak sokakta olmak adına sürekli eylemler yapılmasının doğru olmadığı, sadece eylem yapmak için eylem yapılmaması gerektiği, altının doldurulması gerekliliği de dile getirildi.
10. Burada konuşup tartışalım iyi güzel ama dün uyuşturucu çeteleri tarafından vurulan Hasan Ferit Gedik için mutlaka bir şeyler yapmalıyız hatta şimdi yapmalıyız önerisi geldi. Bu ölüme gerektiği kadar tepki gösterilmediği dile getirildi. Bu arkadaşımızın içinde bulunduğu örgütten kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruldu.
11. Eylemlerin ve forum çalışmalarının yarattığı yorgunluk konuşuldu. Ama bunun ötesinde çok fazla olay olduğu ve reaksiyonel ya da tepki eylemlerinin sonu olmadığı belirtildi.
12. Bir katılımcı tarafından ABD’deki “occupy wall street”de de bizdeki gibi başlangıçta her görüşten insanın bulunduğu ancak zamanla destekçilerin sayısının azaldığı ve en sonunda direnişin bittiğini söylendi, “occupy” ifadesinin sulandırıldığı hatta ticari ürünlere isim olarak verildiği eklendi. Dile getirilen “ideolojik bir ayrıştırmaya gidilmelidir” fikri, forumların doğasına aykırı olduğundan tartışmaya açılmadı. İdeolojik farklılıkların forumları ayrıştıracağı ve tersine bir arada olmak ve çoğalmak için bu farklılıkların tartışmaktan ziyade birlikte yapabileceğimiz konulara yoğunlaşmamız gerektiği dile getirildi. Bu bağlamda kullanılan ayrıştırıcı ya da ötekileştirici dilin kullanılmamasına dikkat çekildi.  Bir başka katılımcı ise ABD’de occupy’ın halen devam ettiği söylendi.
13. Devlet eliyle organize edilen şiddete karşı mahallelerde örgütlenmenin ve bir iletişim ağı oluşturulmasının önemi belirtildi. Ayrıca okullarla ilgili sorunlara el uzatılması gerektiği, bunun çoğalmak için iyi bir yöntem olacağı söylendi.
14. Forumlarda kişilerin üst kimliklerini, örgüt ya da partilerini ortaya çıkarmamaları gerektiği belirtildi. Forumlarda eğitici faaliyetlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi. Eylemlere ortak ve merkezi bir iradenin çağrı yapması halinde katılımın istenen seviyede olacağı dile getirildi. Şu an böyle bir merkezi irade yok, bahsedilen merkezi irade Taksim Dayanışması değildir denildi.
15. Bir üst kimlik gerekiyorsa o da forumların birliği olmalıdır görüşü dile getirildi.
16. Özgürlük, eşitlik ve adalet şemsiyesi altında birleşmemiz gerektiği belirtildi.
17. “Gezi süreci başlayalı çok uzun süre geçmedi, bu üç dört ay bir deneme ve tanışma sürecidir, bu nedenle ümitsizliğe kapılmamalıyız, gelinen nokta hiç de kötü değildir ve bu süreçte bir arada durabileceğimizi öğrendik, hatta bir arada olamayız dediğimiz insanlarla bile bir arada durabildik” şeklinde bir görüş dile getirildi.
Somut öneri: İnsanları sevmek
18. Forumlarda hayatı ve deneyimlerimizi anlatalım, eğitim programları ortaya koyalım, dersler verelim, bu yöntem pek çok grup tarafından uygulanmış ve başarılı olmuştur şeklinde bir görüş dile getirildi.
19. Bu noktada Taksim Dayanışmasından herhangi bir karar beklemek hayalcilik olur, çünkü Takism Dayanışma 124 bileşenden oluşan bir birliktir. Ancak;
 -Yaşama hakkı üzerine ortak bir forum yapabiliriz.
 -Kent sempozyumu için ortak çalışma yürütüp, elde edilen sonuçları sunabiliriz.
20. Eylemlerden uzak kalırsak tartışma kulübüne döneriz, mahallede bir forum olduğunu herkese duyurmalıyız, bu forumlar önce mutlaka somut bir şeyler yapmalı, hiçbir şey yapmadan yok olmamalı, şeklinde görüş belirtildi.
21. Forum katılımcılarının bir çoğu farklı örgütlenmelere dahil, farklı siyasi görüşleri var, bu nedenle dayatmacı söylemlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca bir soru geldi; forumlar siyaset yapılabilecek oluşumlara dönüşebilir mi? Bir siyasi düşünce, anlayış, yapı oluşturabilir mi?
22. Forumlar olarak öncelikle ortak hedeflerimizi belirlemeliyiz. Bir arada hareket etmek için bu şarttır denildi.
23. Plaza Eylem Platformu (PEP) 3 forumla ortak eylem yapma talebinde bulundu.
24. Kişisel olarak yaşadığımız kente dair gördüğümüz uygunsuzlukları not alıp ve şehir plancılarının desteği ile bunları birleştirirsek ortak talepler halinde ilgili kurumlara sunabiliriz önerisi geldi.
25. Tartışmayalım eylem yapalım fikrine karşı şöyle bir karşı sav üretildi; halen bunları tartışıyor ve konuşuyorsak demek ki buna gerek var, bu konular çözüme kavuşmamış hala, bu yüzden tartışmaya ve konuşmaya devam etmeliyiz, daha çok konuşmaya ihtiyacımız var, eski siyaset yaklaşımını değiştirmemiz gerekiyor. Ayrıca eleştirdiğimiz sistemler için daha güzel alternatifler üretmeliyiz, her bir forum kendisini çoğaltmalı öncelikli olarak, ondan sonra ortak yol almayı düşünmeli  gibi görüşler dile getirildi.
26. Eylemler sistemin kendisine karşı olmalıdır, bizler sisteme muhalif olmalıyız görüşü dile getirildi.
27. Ötekileştirme dünyanın her yerinde sermaye tarafından yaratılır, gezi parkı kapitalizme karşı bir harekettir görüşü dile getirildi. Ayrıca forumların daha sonuç getirecek eylemlere yönlenmesi gerektiği dile getirildi.
28. THY grevi önemsenmeli ve destek verilmeli önerisi getirildi.
29. Eğitim, sanat ve kültür etkinliklerinin 3 forumun ortaklığında yapılması önerildi, bu bağlamda etkinlik çalışma grupları iletişime geçebilir.
Ortak forumun devamı konusunda görüş birliğine varıldı ve bir ay sonra Tatavla’nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. Forum günü ve saati Tatavla formu tarafından belirlenip duyurulacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder